Skip to content
Foto van publiek bij event

Fiscale updatemiddag voor gemeenten

Over het event

In november 2022 organiseerden wij de vorige fiscale updatemiddag voor gemeenten. Op dinsdag 13 juni 2023 geven wij hier een vervolg aan. 

Wij gaan tijdens deze fiscale updatemiddag met name in op de verschillende vormen waarin gemeenten met elkaar samenwerken en de fiscale aandachtspunten die daarbij spelen. Daarnaast bespreken wij diverse andere fiscale actualiteiten. Het belang om fiscale aandachtspunten tijdig te herkennen, hier grip op te hebben en de fiscaliteit te borgen in de gemeentelijke processen wordt steeds belangrijker. Ook vanuit de Belastingdienst wordt hier meer en meer de aandacht op gevestigd.

Graag nemen wij u daarom op dinsdag 13 juni 2023 mee in de fiscale aspecten van gemeentelijke samenwerkingsvormen, de kansen, risico’s en aandachtspunten en de mogelijke impact hiervan op uw gemeentelijke organisatie. 

 

June 13th, 2023

Baker Tilly
Burgemeester Roelenweg 14-18 8021 EV Zwolle

Fiscale aandachtspunten bij gemeentelijke samenwerkingsvormen

Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen. Dit gebeurt in verschillende vormen, zoals door middel van een dienstverleningsovereenkomst, in de vorm van een centrum-gemeente-constructie of in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 

Elk van deze samenwerkingsvormen heeft zijn eigen fiscale aandachtspunten. In de praktijk zien wij vaak dat deze aandachtspunten pas ná totstandkoming van de samenwerking aan het licht komen, bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst hier vragen over stelt. Naar onze mening is het wenselijk dat (waar mogelijk) vóór of anders zo snel mogelijk na de totstandkoming al over de fiscale gevolgen van de samenwerking wordt nagedacht, zodat (waar mogelijk) hierop kan worden geanticipeerd.

Tijdens de fiscale updatemiddag gaan wij voor elk van deze samenwerkingsvormen in op de fiscale aandachtspunten. Marco Hoeks, Johan Wildeboer, Arnoud Post en Anke van der Locht nemen u mee in de aandachtspunten op het gebied van de vennootschapsbelasting, de btw en loonheffingen.

Overige fiscale actualiteiten

Naast de fiscale aandachtspunten bij samenwerkingsvormen, bespreken wij verder de overige fiscale actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffingen. 

Programma

 • 14.10 uur – 14.25 uur Inloop

 • 14.25 uur – 14.30 uur Opening

 • 14.30 uur – 15.30 uur Inhoudelijk programma

 • 15.30 uur – 15.45 uur Pauze

 • 15.45 uur – 16.30 uur Inhoudelijk programma

 • 16.30 uur – 16.35 uur Afsluiting

 • 16.35 uur - Borrel

Bekijk ook deze evenementen

  Foto an handen die samenkomen

  ESG bijeenkomst: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  June 6th, 2023

  Vanaf het boekjaar 2025 zijn grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun impact op milieu- en sociale zaken en de meeste grote ondernemingen zijn in dat kader nu al bezig een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Onze verwachting is dat zij vanuit die verantwoordelijkheid ook eisen bij hun leveranciers zullen neerleggen waardoor iedere organisatie hiermee te maken krijgt. Dit heeft als uiteindelijk doel om de transformatie naar een duurzamere economie te ondersteunen. Het succes van uw organisatie wordt niet langer alleen bepaald door winst, maar ook door de impact die een organisatie heeft op de maatschappij en het milieu. Deze ontwikkeling gaat  misschien wel sneller dan u denkt en daarom wil Baker Tilly u tijdig informeren over wat er op u afkomt door middel van een event.

  Nadat we op vorig jaar de ontwikkelingen op het gebied van Environmental (E van ESG) hebben behandeld willen we nu dieper ingaan op de S van Social. Op dit event willen we de S van Social vanuit verschillende invalshoeken benaderen met sprekers uit verschillende branches.

  Onderstaand een korte uiteenzetting van de onderwerpen die wij zullen gaan behandelen.

  evenement

  KonnecteD Schonenvaardersstraat 9, 7418CC Deventer

  Bekijk het event
  Foto van natuur ESG seminar Breda

  ESG seminar Breda

  June 13th, 2023

  Evenement

  Ingenhousz Dr. Jan Ingenhouszplein 42 4814EH Breda

  Bekijk het event
  Foto van bijeenkomst met spreker Rondetafelbijeenkomst Utrecht

  Rondetafelbijeenkomst Utrecht

  June 13th, 2023

  bijeenkomst

  Baker Tilly Papendorpseweg 53-59 3528BJ Utrecht

  Bekijk het event
  foto van zakenmensen die highfive doen Rondetafelbijeenkomst Zwolle

  Rondetafelbijeenkomst Zwolle

  June 8th, 2023

  bijeenkomst

  Baker Tilly Burg. Roelenweg 14-18 8021EV Zwolle

  Bekijk het event

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief