Opvolging in het familiebedrijf: een planbaar proces

Het is onvermijdelijk voor een directeur van een familiebedrijf dat opvolging op een dag actueel zal worden. Het vraagstuk kan zich zelfs zeer onverwachts voordoen als hij ziek wordt of overlijdt en daardoor onverwachts wegvalt. Als buitenstaander zal u concluderen dat een rationele directeur bijtijds en zorgvuldig actie onderneemt om de opvolging te regelen. Toch blijkt dat bij slechts 27% van de familiebedrijven de opvolgingsprocedure geregeld is, terwijl bij 56% van de familiebedrijven nog helemaal niets is vastgelegd.

Ondanks dat er grote belangen op het spel staan, krijgt opvolging in veel familiebedrijven nauwelijks aandacht. De weerstand om het onderwerp aan de orde te stellen kan groot en complex zijn. Van het instinctieve verlangen van de directeur om controle te houden over zijn eigen creatie, het niet kunnen kiezen tussen kinderen, angst voor de pensionering of de dood tot aan emotionele weerstanden van de partner van de directeur. Deze passieve benadering is wat mij betreft een zeer kostbaar antwoord op het opvolgingsvraagstuk, de gevolgen voor de verschillende betrokkenen en hun belangen kunnen desastreus zijn.

Opvolging moet niet gezien worden als een gebeurtenis, maar als een proces dat zorgvuldig gepland moet én kan worden.