Evenement ESG Goes

De wereld verandert en dat gebeurt in een steeds sneller tempo. Het waterpeil op de aarde stijgt en ook de noodzaak voor u om meer duurzaam te gaan ondernemen. De aarde warmt steeds meer op en de discussies over de impact van uw onderneming op het milieu worden verhitter. Er moet meer ruimte komen voor natuurgebieden, maar is er nog genoeg ruimte voor u om te ondernemen? Hoe future-proof is uw product en hoe borgt u dat deze niet uitgefaseerd wordt door de EU Green Deal ambities?

Duurzaamheid is de nieuwe maatschappelijke norm. Vanaf het boekjaar 2025 zijn grote ondernemingen (niet beursgenoteerd en o.a. >250fte) verplicht om te rapporteren over hun impact op milieu- en sociale zaken om de transformatie naar een duurzamere economie te ondersteunen. De grote ondernemingen zullen deze verantwoordelijkheid binnen de hele keten van leveranciers neerleggen waardoor iedere organisatie hier mee te maken krijgt. Als Baker Tilly willen wij u tijdig informeren over deze ontwikkeling en wij nemen u op 2 februari 2023 graag mee in het thema sustainability (duurzaamheid) Europa 2030 en de mogelijke impact hiervan op uw organisatie.

Programma

13.30 - 13.55 uur Inloop
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.00 uur Introductie in ESG - Prof. dr. Dick de Waard
15.15 - 15.30 uur Tomorrow starts now: actualiteit en case studies - Lucy Lau & Gido Frühling
15.30 - 16.00 uur Duurzaam vastgoed - Charlotte Dazler, Baker Tilly
16.15 - 17.00 uur Paneldiscussie Hoe toekomstbestendig is uw organisatie? Onder leiding van Lucy Lau, Baker Tilly
17.00 uur Afsluiting met aansluitend borrel

Het panel bestaat uit de volgende personen:

  • Jo-Annes de Bat, Lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland (CDA)
  • Martijn van Sabben, Voorzitter Bouwend Nederland afdeling Zeeland
  • Boris Colsen, Director Colsen Group

U en uw introducé zijn van harte welkom.

Onderstaand een korte uiteenzetting van de onderwerpen die wij zullen gaan behandelen.

Introductie ESG

Ieder bedrijf maakt onderdeel uit van de maatschappij en opereert daarmee binnen een netwerk van haar omgeving. Sustainability gaat over lange termijn waarde creatie voor jouw stakeholders én de maatschappij. Het draait om het in balans brengen tussen enerzijds economische doelstellingen en anderzijds de impact van de organisatie op mens en milieu. Ingrediënten die nodig zijn om als organisatie relevant te blijven en te kunnen groeien.

De toekomstbestendigheid en de veerkrachtigheid van uw organisatie worden in steeds grotere mate bepaald door externe factoren, zoals de bijdrage van de onderneming aan maatschappelijke doelstellingen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. In deze introductie in ESG zal spreker Dick de Waard dieper ingaan op dit onderwerp.

Tomorrow starts now: actualiteit en case studies. Om de Green Deal kracht te zetten, is het actiepakket ‘Sustainable Finance’ in het leven geroepen. Dit verplicht de financiële sector (investeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, beleggers, etc.) te rapporteren over duurzaamheid in hun portfolio. Bedrijven met een robuuste sustainability strategie worden beloond met bijvoorbeeld gunstigere financieringsvoorwaarden en/of een ruimere faciliteit.

Hoe beantwoordt u de vraag?

Waarom moet de bank of investeerder in uw onderneming gaan investeren? Een robuuste sustainability strategie helpt uw hierbij. Wat is het bestaansrecht van jouw onderneming? Hoe zorg je voor binding met medewerkers en klanten? Krijg je straks nog voldoende externe financiële middelen? Hoe toekomstbestendig ben je eigenlijk? Kun je straks je producten nog afzetten?

Duurzaam vastgoed

Niet alleen rapporteren over duurzaamheid wordt medio 2025 de nieuwe norm, maar werken in én aan een duurzame gebouwde omgeving maakt daar ook onderdeel van uit. Het huisvestingsvraagstuk is daarmee niet langer een vraagstuk gebaseerd op economische argumenten, ecologische argumenten spelen hier vaker en vaker een zwaarwegende rol in. Vanuit deze context zal spreker Charlotte Dazler u stap voor stap meenemen in de nieuwe (wet- en)regelgeving met betrekking tot het verduurzamen van vastgoed. Daarbij zullen actuele thema’s hieromtrent nader worden belicht, denk hierbij aan o.a. stikstof en PFAS.

Paneldiscussie

In deze discussie gaan we in op de huidige en toekomstige effecten van ESG in de bedrijfsvoering en de verantwoording. Wat merken verschillende organisaties van ESG in de keten? Wij hebben een panel samengesteld met mensen die vanuit verschillende rollen in de keten hun visie geven op een aantal stellingen.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 2 februari 2023 bij Deltapark Neeltje Jans. Aanvang is om 13.30 uur. Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Nathalie Beijer (06 11 88 26 51).

Adres
Deltapark Neeltje Jans
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Wij hopen u op 2 februari te mogen verwelkomen!

Hartelijke groet,
Namens de collega's,
Baker Tilly Goes