Agro-nieuwsbrief februari 2015

U leest in onze agro-nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de agrarische sector. Onze agrarische adviseurs kunnen u hierover adviseren. In deze editie leest u onder andere meer over de vernieuwing van de perceelsregistratie. Voor de Gecombineerde opgave 2015 is de perceelsregistratie aangepast. De invoer van perceelsgegevens is dit jaar duidelijk anders. Daarnaast wordt met meerdere kaartlagen gewerkt. Dit en meer leest u in de nieuwsbrief.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief zijn:

  • Veel voorwaarden bij vergroeningseisen
  • Natuurterreinen en betalingsrechten
  • Fiscaal voordeling investeren
  • PAS: een oplossing?
  • Vrijstelling mestverwerking voor strorijke mest

Download de agro-nieuwsbrief hieronder.

Meer weten? Neem contact op met onze agrarische specialisten.