Arbeidsomstandighedenwet aangescherpt

De wijzigingen van de Arbowet zien onder andere op het verplicht aangaan van een contract tussen werkgever en een arbodienstverlener. De Inspectie SZW zal de inhoud en naleving controleren en kan boetes opleggen indien het contract niet aanwezig is.

De wetgever legt de nadruk op toegankelijkheid van een bedrijfsarts en voorlichting van werknemers. Van werkgevers wordt een proactieve houding verwacht. Naast bestaande wettelijke taken voor de werkgever (denk hierbij aan ziekteverzuimbegeleiding), verdienen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht:

  • Toegang tot bedrijfsarts, bezoek bedrijfsarts aan werkplek,
  • Advisering bedrijfsarts aan werkgever over preventie,
  • Toegang werknemer tot bedrijfsarts voor preventieve advisering,
  • Aanstellen preventiemedewerker,
  • Overleg met OR/ preventiemedewerker, klachtenprocedure
  • Recht op second opinion.

Werkgever en werknemers dienen de afspraken in een basiscontract vast te leggen. Het ministerie van SZW biedt hiervoor geen modelovereenkomst, maar geeft wel aan welke afspraken minimaal moeten worden vastgelegd. De Inspectie zal handhaven op de aanwezigheid, de inhoud en vooral de naleving van het basiscontract.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Onder de nieuwe wetgeving is het niet toegestaan om pas bij (dreigend) ziekteverzuim een arbodienstverlener in de arm te nemen. Zorg er daarom voor dat u tijdig een overeenkomst met een arbodienstverlener heeft en een preventiemedewerker aanstelt. Indien de afspraken tussen werkgever en werknemers nog niet (of niet in lijn met de nieuwe wetgeving) zijn vastgelegd, dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren.