Btw-problematiek samenwerkende gemeenten grotendeels opgelost

Bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten speelt de btw altijd een belangrijke rol. Zijn de gemeenten btw verschuldigd over de bijdrage aan de samenwerkingsorganisatie (bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling)?

Voor dergelijke samenwerkingsverbanden is een vrijstelling opgenomen in de Europese btw-richtlijn, die Nederland ook heeft geïmplementeerd. Nederland legde deze zogenoemde koepelvrijstelling / samenwerkingsvrijstelling echter zeer strikt uit. Hierdoor werd de vrijstelling in de praktijk beperkt toegepast. Dit zal binnenkort echter veranderen.

De staatssecretaris van Financiën heeft in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat het Europees btw-comité de reikwijdte van de koepelvrijstelling uitgebreid heeft besproken. Hierbij heeft de Europese Commissie zich onverwacht en duidelijk uitgesproken voor een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan in Nederland het geval is. De staatssecretaris zal deze ruimte gaan benutten.

Volgens de staatssecretaris zou de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling de btw-problematiek bij gemeentelijke samenwerking in een fusieorganisatie vrijwel geheel oplossen. De beleidswijzigingen moeten nog formeel worden aangekondigd. Hierbij zal niet op het verleden worden teruggekomen.

Neem contact op onze btw-specialist Jayant om de exacte gevolgen/mogelijkheden voor u nader in kaart te laten brengen.