Correctie van de btw voor privégebruik auto

In dit artikel kunt u de nieuwsbrief 'btw-correctie privégebruik auto' downloaden. In deze nieuwsbrief bespreken wij de laatste regelgeving met betrekking tot de btw-correctie privégebruik auto. Hierbij zullen wij onder andere door middel van voorbeelden de nieuwe regelgeving duidelijk maken. Tevens informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de afgewikkelde proefprocedures.

Verder heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 geoordeeld dat wanneer het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer in zoverre recht heeft op een teruggave van btw. De ondernemer moet dan op basis van het werkelijk gebruik gegevens verstrekken over de omvang van het privégebruik.

Wij benadrukken dat deze nieuwsbrief alleen geldt voor de btw-correctie privégebruik auto. Deze regelingen hebben geen betrekking op de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Rakesh Ghirah van VAT & Customs Advisory.