De opkomst van de digitale economie en de btw-regels

De digitale transformatie van de economie brengt een enorm potentieel voor ondernemers wereldwijd, maar is ook een grote uitdaging voor de bestaande btw-wetgeving.

De Europese Commissie zag deze ontwikkeling en vond een aanpassing vanuit een belastingperspectief noodzakelijk. In 2013 is de ‘Expert Group on Taxation of the Digital Economy’ gestart met een onderzoek naar manieren om de digitale economie in Europa te belasten. De Expert Group richtte zich daarbij met name op het identificeren van de belangrijkste problemen en het presenteren van diverse oplossingen.

Tegen het eind van mei 2014 heeft de Expert Group zijn bevinden gepresenteerd:

  • de btw vrijstelling op de import van zogenaamde ‘low-value’ zendingen uit derde landen veroorzaakt concurrentieverstoring;
  • de controle van bedrijven onder de MOSS regeling veroorzaakt onevenredige administratieve lasten;
  • er is een verstorend effect van de btw-tarieven bij grensoverschrijdende B2C diensten; en
  • de complexiteit van de btw-tarieven maakt het moeilijk voor bedrijven om compliant te zijn.

Met ingang van 1 januari 2015 is het MOSS systeem geïntroduceerd voor telecommunicatie, omroep en elektronische diensten. Dit betekent dat nog slechts één btw-registratie nodig is voor bedrijven welke deze diensten verrichten aan consumenten in diverse lidstaten.

Midden 2015 heeft de Europese Commissie medegedeeld dat zij werkt aan voorstellen om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen, door het MOSS systeem verder uit te breiden naar afstandsverkopen en door de invoering van een gemeenschappelijke drempel in de EU voor startup e-commerce bedrijven.

Uiteraard kijken wij met belangstelling uit naar het voorstel van de Europese Commissie aangezien de voorgestelde maatregelen een positieve ontwikkeling zijn voor de cross-border e-commerce sector.

Bronnen:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/digital_single_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf