Een volgende stap in de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording

Over het jaar 2021 moeten Colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Op dit moment zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Commissie BBV de wijziging van de Gemeentewet aan het voorbereiden en de modelverantwoording. Duidelijk is dat de scope van de rechtmatigheidsverantwoording zich zal richten op financiële beheershandelingen (zoals dat nu het geval is in het accountantsoordeel).

Daarnaast zijn de nodige zaken voor de rechtmatigheidsverantwoording nog niet uitgewerkt en zijn er ook echt nog keuzes te maken. Zoals de plaats van de verantwoording: in de jaarrekening, in het jaarverslag of misschien zelfs daarbuiten? Maar op grond van welke werkzaamheden het college kan overgaan tot ondertekening van de verantwoording.

Een tweede inspiratiesessie

Op 1 februari 2019 heeft wederom een inspiratiesessie plaatsgevonden met BZK, VNG, Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA), Commissie BBV en diverse gemeenten: Almere, Leiden, Zaanstad, Zeist en Bunnik. Op grond van deze inspiratiesessie hebben wij deze presentatie opgesteld, die een goede weerslag vormt van de huidige stand van zaken.

Onze visie op de rechtmatigheidsverantwoording

Baker Tilly Advisory Public Sector deelt zijn beeld ook graag met uw gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling, gebruik makend van de inzichten die wij hebben opgedaan in deze inspirerende bijeenkomst. De bijeenkomst heeft ook duidelijk gemaakt, mede gebaseerd op bijvoorbeeld de ervaringen rondom de decentralisaties, dat wachten totdat alles volledig duidelijk is uw gemeente op achterstand zet. De jaren 2019-2020 kunnen goed worden benut om te komen tot visie vormen, organiseren, opstellen van een plan van aanpak en zelfs vroegtijdig uitvoeren van dat plan.

Wij kunnen u nu al ondersteunen op deze punten! Desgewenst kunt u contact opnemen met David Zijlmans.