Herstructurering concern: verliesverrekening en overdrachtsbelasting Duitsland

Indien u binnen uw concern een Duitse GmbH hebt en u besluit te gaan herstructureren, besteed dan extra aandacht aan de fiscale gevolgen met betrekking tot verliesverdamping en overdrachtsbelasting.

Verliesverdamping

In beginsel zijn verliezen in Duitsland onbeperkt in de toekomst te verrekenen. Indien u echter besluit te herstructureren, dan kunnen de verliezen verdampen.
Verliezen verdampen volledig als het belang (on)middelijk voor meer dan 50% wijzigt. Een belangenwijziging tussen 25% en 50% in de loop van 5 jaren heeft ook fiscale gevolgen voor de bestaande verliezen. Indien mogelijk is het voor het verrekenbaar blijven van de verliezen van belang om de herstructurering zorgvuldig te plannen zodat toekomstige resultaten onbelast blijven totdat de verliezen zijn ingelopen.

Overdrachtsbelasting

Afhankelijk van de deelstaat waar het onroerend goed is gelegen is 3,5% tot 5,5% overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) verschuldigd verkoop van onroerend goed. Dit is ook van toepassing indien aandelen van een vennootschap dat onroerend goed bezit (on)middelijk voor meer 95% of meer worden overgedragen. Onze adviseurs van de landendesk Duitsland ondersteunen u graag.