Lage-inkomensvoordeel: controleer uw personeelbestand

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding (loonkostenvoordeel) krijgen voor werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. Dit lage-inkomensvoordeel is maximaal € 2.000 per werknemer. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij adviseren u wel om samen met uw salarisadviseur uw personeelsbestand na te lopen op werknemers met lage lonen. Samen bekijkt u bij welke werknemers het lage-inkomensvoordeel van toepassing is of waar u het recht op voordeel kunt creëren.

Een kleine bonus (aan het einde van 2017) kan er namelijk voor zorgen dat een werknemer in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel of dat er juist door een salarisaanpassing geen recht meer bestaat. Daarnaast zijn er mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een bruto loon bestanddeel uit te ruilen, met andere woorden het loon te verlagen, waarmee u recht op het lage-inkomensvoordeel kunt creëren.

Berekening loonkostenvoordeel

Om te bepalen of er voor een werknemer recht bestaat op het lage-inkomensvoordeel wordt het fiscale jaarloon (jaaropgave) en de verloonde uren als uitgangspunt genomen. Deze gegevens verstrekt u automatisch via de digitale loonaangifte aan de Belastingdienst. Het ‘gemiddelde uurloon’ wordt berekend door het fiscale jaarloon te delen door de verloonde uren. Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal verloonde uren per jaar.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden van het lage-inkomensvoordeel?

  • Werknemer werkt in het kalenderjaar minstens 1.248 uren bij dezelfde werkgever. De regeling geldt voor alle werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.
  • Verdient de werknemer minimaal 100% (€ 9,50) en maximaal 110% (€ 10,45) van het minimumloon (van een 23-jarige) is het voordeel € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per kalenderjaar.
  • Verdient de werknemer minimaal 110% (€ 10,46) en maximaal 125% (€ 11,87) van het minimumloon (van een 23-jarige) is het voordeel € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar.

Beschikking lage-inkomensvoordeel

In maart 2018 ontvangt u een overzicht van de Belastingdienst met hierop de werknemers die in aanmerking komen voor dit voordeel. Eventuele correctieberichten over het jaar 2017 kunnen nog tot 1 mei 2018 worden ingestuurd. Correctieberichten die na 1 mei 2018 worden verstuurd worden niet meer meegenomen. Uiterlijk 1 augustus 2018 zult u een beschikking lage-inkomensvoordeel ontvangen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marinus van Belzen, salarisadviseur bij Baker Tilly, of een van onze specialisten loonheffingen.