Latere motivatie concurrentiebeding is niet rechtsgeldig

Een concurrentiebeding ná het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en dus later, toelichten en motiveren is niet rechtsgeldig. Sterker nog: een dergelijk concurrentiebeding is nietig. Wees hier dus goed op bedacht bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De wet bepaalt dat de motivering bij het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet zijn opgenomen. Wat betekent dit precies?

Als u een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wenst op te nemen, denkt u dan aan een gedegen motivatie. Er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die een dergelijk beding noodzakelijk maken. Die specifieke bedrijfs- of dienstbelangen dienen om te beginnen te worden genoemd en toegelicht, en tevens dient aannemelijk te worden gemaakt waarom die bedrijf- of dienstbelangen het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Als u nalaat deze motivatie direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst te geven, is het concurrentiebeding nietig.

Concurrentiebeding zonder toelichting en motivatie

Onlangs heeft de kantonrechter te Rotterdam zich namelijk uitgelaten over hoe strikt het schriftelijkheidsvereiste van de motivering uitgelegd dient te worden. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen werkgever en werknemer is een concurrentiebeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst wordt getekend op 18 februari 2015. Het concurrentiebeding, dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is niet toegelicht en, ook niet gemotiveerd. Dat gebeurt, in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst, alsnog op 30 maart 2015.

Geldigheid concurrentiebeding

Na de tussentijdse opzegging van de werknemer ontstaat onenigheid over de geldigheid van het concurrentiebeding. De werkgever verzoekt de kantonrechter te Rotterdam uiteindelijk te oordelen over de geldigheid van het concurrentiebeding. De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de parlementaire geschiedenis, waarin is bepaald dat de motivering 'in het beding zelf, onder het beding, of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend' moet worden opgenomen, en dat het opstellen van de motivering 'gelijktijdig' met het aangaan van het beding moet plaatsvinden. Als de motivering op dat moment ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig. De vordering van de werkgever wordt afgewezen (Rotterdam, 18 oktober 2016).

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een gedegen en grondig gemotiveerd concurrentiebeding? Of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.