Leugens op CV - reden voor ontslag op staande voet?

Wat kunt u als werkgever doen als gedurende het dienstverband blijkt dat er leugens staan op het cv van een van uw medewerkers? Een leugen op een cv is namelijk niet altijd een gegronde reden voor ontslag op staande voet. Echter, als een medewerker niet goed functioneert en niet blijkt te beschikken over de voor de functie vereiste relevante opleiding en werkervaring, kan dit wel degelijk het geval zijn.

De kantonrechter in Den Haag boog zich over een zaak waar een medewerkster op staande voet werd ontslagen vanwege leugens op haar cv. De medewerkster, in dienst als ‘rayonmanager artsen- en/of specialistenbezoeker’, onderhoudt in haar functie op hoog niveau contacten met zorgverleners over indicaties van geneesmiddelen en ziektebeelden. Eind 2014 uit de werkgever grote zorgen over het functioneren van de medewerkster. Er rijzen vermoedens dat wat op het cv van de medewerkster staat, gelogen is.

Ontslag op staande voet

Halverwege 2015 wordt de medewerkster door de werkgever met die vermoedens geconfronteerd en bevestigt de medewerkster dat zij de op haar cv vermelde opleidingen niet heeft gevolgd, de op haar cv vermelde werkervaring niet heeft en niet is getrouwd met degene die zij op haar cv noemt, maar met iemand anders. De werkgever ontslaat haar vervolgens op staande voet.

Verwijtbaar handelen of nalaten

De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst -voor zover die door het ontslag op staande voet niet reeds is geëindigd, en daarom ‘voorwaardelijk’- te ontbinden op grond van ‘verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerker’. De medewerkster daarentegen heeft de nietigheid van het ontslag op staande voet (dat vóór 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden, zodat buitengerechtelijke vernietiging nog mogelijk was) ingeroepen. Zij verzoekt, bij het door haar ingediende verweerschrift, de kantonrechter om te bepalen dat het haar gegeven ontslag op staande voet nietig is en dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Vertrouwensrelatie beschadigd

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerkster omdat zij foutieve informatie aan de werkgever heeft verstrekt over haar identiteit, opleiding en werkervaring. De reden van haar leugens heeft de medewerkster niet gegeven. Hierdoor is de vertrouwensrelatie tussen partijen door toedoen van de medewerkster onherstelbaar beschadigd.

Ontbinding contract

Met de leugens over haar opleiding en werkervaring heeft de medewerkster de werkgever ten onrechte in de waan gebracht dat zij wel in huis heeft wat nodig is voor het uitoefenen van haar functie. De kantonrechter rekent de medewerkster dat zwaar aan en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerkster, neemt hij de wettelijke ontbindingstermijn niet in acht.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen.