Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Op 1 september 2017 verstrijkt de deadline voor Nederlands vennootschapsbelastingplichtigen die verplicht zijn de Belastingdienst te melden welke groepsentiteit binnen de multinationale groep een Country-by-Country-rapport zal indienen en in welke belastingjurisdictie dit gebeurt. De deadline heeft betrekking op boekjaren startend op of na 1 januari 2016 en eindigend niet later dan op 31 augustus 2017. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot boetes van maximaal € 20.250. Er ligt momenteel een wetsvoorstel om dit maximum te verhogen naar € 820.000.