Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

Door middel van het opstellen van transferpricingdocumentatie moet de zakelijkheid van leningen tussen groepsvennootschappen worden aangetoond. De onderbouwing kan worden verkregen door het bepalen van de kredietwaardigheid (credit-rating) en het berekenen van een daarbij behorende zakelijke rente.

Zakelijkheid van leningen

Een intercompany lening wordt fiscaal alleen volledig als lening erkend als de zakelijkheid van de lening wordt aangetoond. Als de lening onzakelijk is (een te groot debiteurenrisico kent), is een afwaarderingsverlies niet fiscaal aftrekbaar. Het onderbouwen van de zakelijkheid kan door middel van het bepalen van de kredietwaardigheid van de lenende partij.

Credit-rating

De kredietwaardigheid kan worden berekend door een professionele kredietbeoordelaar (Standard & Poors, Fitch, Moody’s). Tegen aanzienlijk lagere kosten kan een benadering van de credit-rating ook worden verkregen via speciaal daarvoor ontwikkelde programma’s. Hier kan Baker Tilly Berk u bij helpen.

Voor het berekenen van de kredietwaardigheid is de volgende informatie noodzakelijk:

  • de jaarrekening voorafgaand aan het moment dat de lening is verstrekt;
  • de leningovereenkomst met onder andere de hoofdsom, looptijd en verwachte rente;
  • de prognose die is opgesteld voorafgaand aan het moment dat de lening is verstrekt.

Zakelijke rente

Op basis van de verkregen credit-rating kan de hoogte van de rente worden bepaald. 

Garantstellingen

Bij garantstellingen binnen een groep gelieerde ondernemingen rijst de vraag of er een garantievergoeding betaald moet worden aan de vennootschap die zich garant heeft gesteld. Ook voor de beantwoording van die vraag is van belang wat de kredietwaardigheid is van de vennootschap waarvoor de garantstelling plaatsheeft.

Zekerheid over de uitkomst van een discussie met de belastingdienst is nimmer op voorhand te geven. Goede documentatie voor het onderbouwen van de zakelijkheid van leningen zorgt wel voor een voorsprong. Wij kunnen u helpen met het bepalen van de kredietwaardigheid van een onderneming en/of de hoogte voor de te hanteren rente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.