Per saldo geen eigenwoningrenteaftrek maar een bijtelling?!

Huiseigenaren met een kleine eigenwoningschuld kunnen geconfronteerd worden met een bijtelling voor de eigen woning in plaats van een aftrek.

In de aangifte inkomstenbelasting vind eerst een forfaitaire bijtelling plaats op basis van de waarde van de woning; het eigenwoningforfait. Vervolgens wordt de eigenwoningrente in aftrek gebracht. Heeft de huiseigenaar geen of een lage eigenwoningrenteaftrek, dan zou dat leiden tot een bijtelling. Om een bijtelling te voorkomen is in het verleden de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ingevoerd. In het verleden werd daardoor per saldo niets bijgeteld voor de eigen woning.

Vanaf 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente beperkt. Als de huiseigenaar met het 52%-tarief wordt belast, wordt de belasting verhoogd met een bepaald percentage van het bedrag dat als eigenwoningrente wordt afgetrokken. Voor het jaar 2017 bedraagt deze belastingverhoging 2%.

Voorbeeld:  
Eigenwoningforfait 1.950
Eigenwoningrente 2.000
Per saldo aftrek   50
Bij een belastingtarief van 52% leidt dat tot een aftrek van 52% van 50 = 26
Belastingverhoging 2% van 2.000 (eigenwoningrente) 40
Per saldo te betalen belasting eigen woning  
14


Als de belastingverhoging de aftrek overtreft, worden huiseigenaren geconfronteerd met een belastingheffing. Dit effect zal de komende jaren toenemen, omdat het percentage van de belastingverhoging jaarlijks wordt verhoogd.

De bijtelling kan niet worden voorkomen door de aftrek van de eigenwoningrente in de aangifte achterwege te laten.

De bijtelling kan wel worden voorkomen door de eigenwoningrenteaftrek in aanmerking te nemen bij de partner die geen inkomen belast krijgt tegen het 52%-tarief. Voorts kunt u overwegen om de eigenwoningschuld volledig af te lossen of te bekijken of de eigenwoningschuld naar box 3 kan. Laat u hierbij adviseren door één van onze adviseurs.