Toch mogelijkheid tot verkorting tussenliggende periode van zes maanden in agrarische sector

Waar Minister Asscher voorheen nog heel strikt was en bepaalde dat de tussenliggende periode van zes maanden die de keten tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorbreekt, niet verkort kon worden, ook niet voor seizoenarbeiders, is de Minister nu toch overstag gegaan voor wat betreft de agrarische sector.

De Minister heeft onlangs namelijk zijn goedkeuring verleend aan een principe-akkoord tussen de sociale partners in de agrarische sector. In dat akkoord is afgesproken dat de tussenliggende periode van zes maanden die de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opnieuw doet laten beginnen, voor sommige functies verkort mag worden naar drie maanden. Hierdoor kunnen de werknemers langer bij de agrarische werkgever blijven werken, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Nu de Minister heeft ingestemd met het principe-akkoord tussen de sociale partners in de agrarische sector, kunnen afwijkende afspraken ten aanzien van die tussenliggende periode van zes maanden worden opgenomen in de af te sluiten cao’s in die sector.