Toegelaten douanevertegenwoordiger

Zodra u als douanevertegenwoordiger namens een bedrijf een douaneaangifte indient, dan dient u hiervoor geregistreerd te zijn als een ‘toegelaten douanevertegenwoordiger’ bij de douane.

Met deze toelating kunt u een bedrijf vertegenwoordigen bij het doen van onder andere:

  • Een douaneaangifte
  • Een aangifte tot tijdelijke opslag
  • Een aangifte tot wederuitvoer
  • Een kennisgeving van wederuitvoer

In de AGS (het douane aangiftesysteem) wordt vanaf 3 april 2018 een douaneaangifte niet meer aanvaard indien u als aangever niet bent geregistreerd als ‘toegelaten douanevertegenwoordiger’.

De aanvraag voor de registratie van toegelaten douanevertegenwoordiger kan bij de Douane aangevraagd worden. Een garantie dat deze registratie wordt afgegeven voor 3 april kan de Douane al niet meer geven. Indien de aangever in bezit is van de oude registratie ‘toegelaten douane-expediteur’, kan deze omgezet worden d.m.v. een herbeoordeling van de Douane (dit kan tot 1 mei 2019). De beoordeling hangt samen met de voldoening aan de eisen van de AEO-C criteria. Dit is de vergunning Douanevereenvoudigingen. Naleving van de douanewetgeving, financiële solvabiliteit, correcte archivering en bewezen praktische normen voor bekwaamheid of beroepskwalificaties zijn enkele voorwaarden voor deze vergunning.

Mocht u vragen hebben over de vereisten die horen bij de aanvraag van ‘toegelaten douanevertegenwoordiger’, neem dan contact op met Marisa Hut.