Tot € 25.000 subsidie voor MKB innovatie

Bent u een innovatieve MKB-ondernemer of start-up, dan kunt u op 11 april tot € 25.000 subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of tot € 10.000 voor het laten uitvoeren van een innovatieadvies door een kennis- of adviesorganisatie. Want ook in 2017 wordt er geld beschikbaar gesteld voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Haalbaarheidsproject

Binnen een haalbaarheidsproject moet u minimaal 60% van het budget besteden aan vooronderzoek. Dat kan bijvoorbeeld zijn: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en/of concurrentieanalyse. Het overige deel van het project mag besteed worden aan bijvoorbeeld het opdoen van nieuwe- of het combineren van bestaande kennis en vaardigheden, het ontwikkelen/verbeteren van producten en het bouwen van prototypes en pilots.

Innovatieadvies

Voor het laten uitvoeren van een innovatieadvies legt u een toepassingsgerichte kennis- en/of adviesvraag neer bij een hogeschool, universiteit of adviesorganisatie, gericht op vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten.

11 april 2017

De MIT regeling opent op 11 april onder het principe van ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Ons advies is daarom meteen op 11 april een aanvraag in te dienen. Het subsidiepercentage voor een haalbaarheidsstudie bedraagt 40% (maximale subsidie €25.000) en voor een innovatieadvies traject 50% (maximale subsidie €10.000). Wees er dus op tijd bij! Neem voor meer informatie contact op met één van onze subsidie-adviseurs.