Uitfasering pensioen eigen beheer bij dga die in het buitenland woont

Op 27 maart 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in het Staatsblad geplaatst. Op grond van deze wet heeft de dga met pensioen in eigen beheer de mogelijkheid dit pensioen fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Er kan ook voor gekozen worden om niets te doen. In dat geval wordt het pensioen in eigen beheer voortgezet, waarbij de aanspraken worden bevroren.

Omtrent de twee nieuwe mogelijkheden bestaan nog onduidelijkheden. Moet de partner gecompenseerd worden? Bestaat het gevaar van een schenking door de partner? Hoe om te gaan met een extern verzekerd deel? Voor een dga die in het buitenland woont, is het onzeker hoe afkoop of omzetting in het buitenland fiscaal behandeld worden.

Het omzetten in een oudedagsverplichting lijkt in ieder geval vanuit Nederlands perspectief in de meeste buitenlandsituaties geen problemen op te leveren. Er wordt immers vastgehouden aan een bestaande aanspraak op periodieke uitkeringen. Dit ligt anders bij afkoop.

Bij afkoop in buitenlandsituaties heeft de dga te maken met een woonland en een bronland (Nederland). Op het emigratiemoment legt Nederland een conserverende aanslag op over de opgebouwde pensioenrechten. Als de dga na emigratie zijn pensioen afkoopt, zal Nederland de conserverende aanslag (gedeeltelijk) willen innen. Ook het woonland kan de afkoopsom belasten, afhankelijk van het nationale belastingrecht van het woonland en het van toepassing zijnde belastingverdrag. Voor een dga die in het buitenland woont, is het dus onzeker of afkoop voordelig is. In buitenlandsituaties raden wij u daarom aan eerst samen met uw belastingadviseur de heffingsrechten van de bronstaat (Nederland) en het woonland te beoordelen.