Update regeerakkoord: wijzigingen arbeidsrecht

Al eerder zetten wij de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen uit het regeerakkoord voor u op een rij. Deze wijzigingen roepen bij veel werkgevers vragen op. Onder andere wanneer de beoogde wijzigingen in werking treden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft half december de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over zijn doelstellingen voor de invoering van nieuwe maatregelen en wetsvoorstellen.

De brief van de minister geeft helaas geen concreet antwoord geeft op de vraag wanneer de wijzigingen in werking treden. Toch delen wij graag een aantal in het oog springende onderwerpen uit deze brief met u:

  • Transitievergoeding langdurig zieken
    De minister wenst zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid over de compensatiemaatregel van de transitievergoeding bij langdurig zieken en de praktijk van slapende dienstverbanden. Daarom staat dit wetsvoorstel met prioriteit op de agenda. Wanneer het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte in werking zal treden is echter nog onbekend.
  • Wetgeving vaste en flexibele contracten
    Het streven is om de maatregelen rondom vaste en flexibele contracten per 1 januari 2020 in werking te laten treden. In de loop van 2018 zal de benodigde wetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Denk hierbij aan de gewenste maatregelen om de proeftijd te verruimen, ontslag gemakkelijker te maken, aanpassing ketenregeling, versterking rechtspositie van oproepkrachten.
  • Nieuwe wetgeving zzp’ers en ziekte
    Het is de bedoeling dat per 1 januari 2020 nieuwe wetgeving in werking treedt die een einde maakt aan het onzekere ‘zzp-tijdperk’ en die hervormingen met zich meebrengt op het gebied van ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Op de hoogte houden

De plannen dienen nog vervat te worden in wetsvoorstellen. Die voorstellen worden daadwerkelijk wet als de Eerste en Tweede Kamer daarmee hebben ingestemd.  Wij houden u de komende periode op de hoogte van ontwikkelingen.

Vragen?

Wij snappen dat er in de tussentijd vragen kunnen ontstaan over de gevolgen van de beoogde wijzigingen voor afspraken met uw personeel. Neem voor de antwoorden op die vragen contact op met één van onze arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.