Van ambtenaar naar werknemer

De rechtspositie van de ambtenaar wijzigt met ingang van 1 januari 2020 drastisch door inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Vanaf die datum is niet langer het bestuurs- en burgerlijk procesrecht van toepassing op de gemiddelde ambtenaar, maar het Burgerlijk Wetboek (BW). Simpel gezegd krijgt de ambtenaar (nagenoeg) dezelfde rechten en plichten als een werknemer in het bedrijfsleven. Voor de overheidswerkgever brengt dit een hoop administratieve rompslomp met zich mee.

Een overzicht van de consequenties van deze nieuwe wet:

 • Arbeidsovereenkomst: tweezijdig en cao's
  Een ambtenaar wordt niet langer eenzijdig aangesteld. De overheidswerkgever en de ambtenaar gaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsvoorwaarden worden daarnaast niet langer in rechtspositieregelingen vastgelegd, maar in collectieve arbeidsovereenkomsten met directe werking.
 • Recht op transitievergoeding
  Een ambtenaar die wordt ontslagen heeft recht op de wettelijke transitievergoeding.
 • Ontslag via UWV of rechter
  De route voor eenzijdig ontslag gaat verlopen via het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter, Hof en Hoge Raad in plaats van via de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep.

Uitzondering

De Wnra is niet van toepassing op politie- en defensieambtenaren en de rechterlijke macht. Vanwege het bijzondere karakter van hun werk is er voor gekozen om hen de huidige status van ambtenaar te laten behouden.

Gevolgen voor de werkgever

Voor de overheidswerkgever brengt de Wnra de nodige voorbereidingen met zich mee:

 • Aanstellingen omzetten
  Aanstellingen moeten worden omgezet in arbeidsovereenkomsten of bijv. incorporatiebedingen, lokale regelingen moeten in lijn worden gebracht met het BW of worden vastgelegd in een personeelshandboek.
 • Trainen HR-afdelingen
  Medewerkers van HR-afdelingen moeten worden getraind, zodat zij hun vak conform de spelregels van het BW gaan uitoefenen.
 • Mandaat- en volmachtsbesluiten moeten worden aangepast
 • Implementatie Wet Arbeidsmarkt in balans
  Als kers op de taart wordt de overheidswerkgever per januari 2020 ook direct geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in balans. Deze wet brengt diverse wijzigingen met zich mee ten aanzien van de ketenregeling, de transitievergoeding, rechten van oproepkrachten, etc.
 • Communicatie naar personeel
  Heldere communicatie richting het personeel is essentieel. Zij moeten goed geïnformeerd worden over alle wijzigingen (en bijbehorende consequenties) in de arbeidsrelatie.

Baker Tilly kan u helpen

Bent u nog niet begonnen met de voorbereiding? Of loopt u tegen knelpunten aan? Een goede voorbereiding is cruciaal voor een soepele overgang. De arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly kunnen u hierbij op diverse vlakken ondersteunen. Neem gerust contact op met Jolijn van den Bosch om te bespreken hoe wij kunnen helpen.