Verplichte informatieverstrekking grensoverschrijdende fiscale constructies aan Belastingdienst

Op 25 juni 2018 treedt een Europese ‘mandatory disclosure’-maatregel in werking. De maatregel houdt in dat intermediairs, zoals belastingadviseurs en accountants, bepaalde grensoverschrijdende constructies moeten melden. De meldplicht geldt voor constructies die vanaf 25 juni 2018 worden geïmplementeerd.

Welke constructies vallen onder de meldplicht?

Alleen grensoverschrijdende fiscale constructies met bepaalde kenmerken hoeven gemeld te worden. Voorbeelden van te melden constructies zijn:

  • betalingen tussen verbonden ondernemingen die bij de betaler (in het ene land) aftrekbaar zijn, maar bij de ontvanger (in het andere land) niet of nauwelijks belast worden;
  • een onderneming in het ene land draagt een moeilijk te waarderen immaterieel activum over aan een verbonden onderneming in het andere land.

Wie moet melden aan wie?

De intermediair die de constructie bedacht of opgezet heeft, moet deze melden aan de Belastingdienst van het land waar hij is gevestigd. De meldplicht geldt niet alleen voor belastingadviseurs, maar ook voor andere intermediairs. In bepaalde gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van een advocaat geldt de meldplicht voor de belastingplichtige.

Wat moet worden gemeld?

De naam van de belastingplichtige(n) en intermediair, de datum waarop de constructie tot stand is gekomen en een samenvatting van de fiscale constructie moeten worden gemeld. Het advies zelf valt niet onder de meldplicht.

Wanneer moet worden gemeld?

Melding moet plaatsvinden binnen dertig dagen nadat een intermediair de constructie heeft aangeboden of binnen dertig dagen nadat de constructie is uitgevoerd.

De daadwerkelijke meldplicht geldt pas vanaf 1 juli 2020, maar de intermediair moet al vanaf 25 juni 2018 bijhouden bij welke te melden constructies hij betrokken is geweest.

Gevolgen

Een intermediair kan door deze maatregel verplicht zijn bepaalde informatie over cliënten te verstrekken, als de intermediair betrokken is bij een grensoverschrijdende constructie. Het niet voldoen aan de meldplicht kan tot een hoge boete leiden.