Vijf tips voor uw maandafsluiting

“Is het alweer die tijd van de maand?” De afsluiting van de financiële maand is een terugkerende gebeurtenis en juist daarom is het goed hier af en toe bewust bij stil te staan. Het zorglandschap wordt steeds complexer en het wordt steeds belangrijker om snel te beschikken over juiste en betrouwbare informatie. En daarmee wordt het belang van de maandafsluiting alleen maar groter. Speciaal voor alle zorginstellingen hebben wij vijf praktische tips voor een tijdige en juiste maandafsluiting:

Tip 1: Analyseer het proces

Een integrale analyse van het proces van de maandafsluiting geeft zicht op de bottlenecks. Stel de vraag: Hoe kan ik het proces van afsluiting met een x aantal dagen verkorten en waar loopt ons team dan tegenaan? Beoordeel alle menselijke, procesmatige en systematische aspecten. Zorg voor een duidelijke taakgerichte planning om de bottlenecks op te lossen naast de reguliere afsluiting.

Tip 2: Bespreek en overleg

De checklist maandafsluiting blijft een middel. Om de betrouwbaarheid van de afsluiting te verhogen is overleg over het proces van afsluiting belangrijk. Plan voor de afsluiting overleg in over de voorlopige cijfers en acties. Bespreek na de afsluiting de uitkomsten en de feedback van de gebruiker. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid van de afsluiting en delen betrokken medewerkers onderling kennis en ervaring.

Tip 3: Beleg verantwoordelijkheden

Maak een medewerker eindverantwoordelijk voor het proces van afsluiting. Deze medewerker stelt vast dat alle aansluitingen en controles zijn uitgevoerd. Daarnaast rapporteert hij/zij over het proces van afsluitingen, verbeterpunten en posten die nog niet in de administratie zijn verwerkt.

Tip 4: Verhoog en deel kennis

Verhoog de kennis van de registratie en facturatie van geleverde zorg in het proces van afsluiting. Zorg dat medewerkers op de financiële administratie weten hoe de financiering van de zorg werkt. Betrek daarnaast de zorgadministratie bij de maandafsluitingen en bespreek de IC-rapportages.

Tip 5: Creëer betrokkenheid

Werk aan een ‘afsluitingscultuur’. Zorg voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers met een rol in het proces van afsluiting. Spreek mensen aan op verstreken deadlines en zorg dat afsluiting hoog op de agenda staat. Faciliteer medewerkers in tijd en kennis om te focussen op het verhogen van de kwaliteit.

Wilt u de tips uitprinten? Download dan de flyer. Daar staan ze allemaal op rij.