Baker Tilly Berk benoemt Commissie Publiek Belang

Op 1 juli 2013 start de Commissie Publiek Belang van Baker Tilly Berk. Vandaag zijn de namen bekend geworden van de leden van de commissie: Arno van der Heijden, partner registeraccountant Baker Tilly Berk (voorzitter), prof.dr.mr. Peter van der Zanden, emeritus hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Tilburg en Coert Beerman, directievoorzitter Rabobank Rotterdam. “We dragen als accountant een grote verantwoordelijkheid in het maatschappelijk verkeer. Die publieke verantwoordelijkheid moeten we borgen in onze organisatie. Deze commissie ziet toe op de borging” aldus Romke van der Veen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk.

Goed bestuur

De Commissie Publiek Belang, die voortkomt uit  de Code Accountantsorganisaties, ziet toe op de borging van het publieke belang in de bedrijfsvoering van Baker Tilly Berk en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan goed bestuur binnen de accountantsorganisatie. “Dat is ook de reden dat wij de Code Accountantsorganisaties hebben ondertekend, aan de slag zijn gegaan met de implementatie ervan en zorgvuldig hebben gezocht naar de juiste personen om in de Commissie Publiek Belang plaats te nemen” volgens Romke van der Veen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk.

Code Accountantsorganisaties

De Code Accountantsorganisatie is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) en heeft als doel het vertrouwen in de accountantsfunctie te vergroten door onder andere het interne toezicht te versterken. Een belangrijke pijler binnen de code is het installeren van een Commissie Publiek Belang waarin ook onafhankelijke leden plaatsnemen. Zij richten zich specifiek op het toezicht op het kwaliteitsbeheersingssysteem en het beloningsbeleid van Baker Tilly Berk. De Commissie Publiek Belang functioneert naast de reeds bestaande raad van commissarissen van Baker Tilly Berk, die vanuit een breder perspectief toezicht houdt op het beleid van de organisatie. Beide organen leveren een belangrijke bijdrage aan onze corporate governance.

Dialoog met stakeholders

Met de Commissie Publiek Belang zoekt Baker Tilly Berk de dialoog met stakeholders. Enerzijds om stakeholders meer gevoel te geven bij het vak van accountant, anderzijds om te leren van stakeholders waarmee de eigen visie kan worden  aangescherpt.

Kwaliteitsbeheersing

“Het werk van de commissie sluit goed aan op ons kwaliteitsbeleid. Wij hebben tenslotte een reputatie hoog te houden op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Het gaat verder dan richtlijnen, codes en bestuurlijke organen die toezicht houden. We hechten sterk aan een op kwaliteit en integriteit gerichte cultuur binnen onze organisatie. Alle medewerkers moeten zich ermee kunnen identificeren, zodat de kwaliteit van onze dienstverlening buiten discussie staat” aldus Romke van der Veen.