Internet of Things: kansen voor de zorgsector

De Nederlandse overheid wordt continu uitgedaagd door stijgende zorgkosten. Beschikbaarheid van financiële middelen zal niet gelijk lopen met de zorgvraag. Dit vraagt van zorgorganisaties om nieuwe wegen te zoeken hoe het geld in de zorg zoveel mogelijk ten goede komt aan een hoge cliënttevredenheid. Het Internet of Things kan hierop een antwoord zijn. Dagelijks worden honderden apparaten met het internet verbonden, waardoor er nieuwe communicatiemogelijkheden ontstaan. Dit wordt ook wel Internet of Things genoemd. De verwachting is dat het gebruik van Internet of Things-toepassingen sterk gaat groeien de komende jaren. Er zullen veel nieuwe IoT-applicaties worden geïntroduceerd en er zal meer sensordata worden verzameld via ‘smart’ apparaten.

Internet of Things is hard op weg om de manier waarop mensen leven, werken en met hun gezondheid omgaan volledig te veranderen. De verbeterde communicatie en samenwerking tussen apparaten zorgt ervoor dat het Internet of Things zichtbaarder wordt in onder andere de zorgsector. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat e-Health steeds meer bijdraagt aan het makkelijker en nauwkeuriger ondersteunen en behandelen van patiënten. Zorgaanbieders kunnen patiënten gemakkelijker tussentijds monitoren en hun ontwikkeling bijhouden. De behandeling wordt daardoor uiteindelijk effectiever en kost minder tijd.

Een aantal voorbeelden van de kansen die Internet of Things biedt voor de zorgsector:

  • Zorg op afstand door het monitoren van de patiënt

Het Internet of Things geeft zorgaanbieders de kans om te monitoren in hoeverre een behandeling aanslaat bij de patiënt. Bijvoorbeeld een dokter ontvangt een notificatie als de patiënt zijn of haar medicatie niet correct inneemt of de medicatie niet aanslaat. Ook kunnen er door middel van het Internet of Things levensfuncties gemonitord worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het monitoren van de hartfunctie. Als een patiënt gevaar loopt met betrekking tot zijn gezondheid kan er direct worden ingegrepen door zorgaanbieders.

  • Preventief handelen en een effectiever behandelplan

Door het verzamelen van data via Internet of Things devices kunnen zorgaanbieders patiënten beter diagnosticeren en preciezere prognoses stellen. Met behulp van Internet of Things kunnen zowel korte als langere termijn behandelingen compleet aan de patiënt aangepast en gepersonaliseerd worden. Door alle informatie over de zorg samen te voegen tot een overzichtelijke, duidelijke informatiebron ontstaat inzicht in aandoeningen, kwaaltjes en medische problemen van de bevolking. Deze informatie helpt bij het bepalen van de beste behandelmethode en het vroegtijdig detecteren van gezondheidsproblemen.

  • Volledig patiëntdossier door registratie van leefstijl en ziektebeeld

Elk bezoek van een patiënt aan een dokter, ziekenhuis of andere zorginstantie wordt bijgehouden in het dossier van de patiënt. De vastleggingen van gegevens in deze dossiers kennen echter beperkingen, waardoor cruciale informatie soms niet in het patiëntendossier wordt opgenomen. Dit is een beperking voor huisartsen en specialisten die hun beslissingen vaak nemen op basis van deze gegevens. Het Internet of Things helpt om een patiëntendossier vollediger te maken door de artsen in kwestie op de hoogte brengen van alle ondersteunende info.

Meer weten?

Meer weten over wat de gevolgen zijn van het Internet of Things voor de strategie van uw organisatie? Neem contact op met ons op. Baker Tilly IT Advisory adviseert op het gebied van technologische ontwikkelingen en raakvlakken met bedrijfsprocessen. Het Internet of Things biedt kansen voor het realiseren van strategische ambities en het optimaliseren van de zorgverlening binnen uw organisatie.

Dit artikel is het eerste deel van drie artikelen over dit onderwerp. In deel twee meer praktische voorbeelden van Internet of Things in de zorg. Binnenkort in deel drie meer over privacy en beveiliging van Internet of Things in de zorg.