"Op het punt van kwaliteit mogen we niet tekort schieten"

“Veel van wat ik ooit geleerd heb als sporter kan ik bestuurlijk goed gebruiken.” Aan het woord is Anneke van Zanen-Nieberg RA (54), met ingang van 1 maart 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van Baker Tilly. Het is voor het eerst dat Baker Tilly een onafhankelijke bestuursvoorzitter heeft en een volledig externe Raad van Commissarissen.

Anneke van Zanen-Nieberg is opgeleid tot registeraccountant bij één van de big four-kantoren en daarna zowel in de private sector als het Rijk werkzaam geweest. Zij was naast directeur bij de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend secretaris generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot 1 december 2017 leidde zij de Auditdienst Rijk. Privé is zij bestuurlijk actief in de sportwereld, onder meer bij haar handbalclub Hellas, als voorzitter van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO Metropool), als bestuurslid van Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag, en ook is zij lid van de Sportadviesraad van Den Haag.

Je bent sinds kort aan de slag bij Baker Tilly. Wat voor organisatie tref je aan?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Ik zie hier een bedrijf dat het goed doet, waar met plezier gewerkt wordt en waar veel kracht in zit. Een organisatie die de ambitie heeft een stap voorwaarts te maken. Maar tegelijkertijd kijkt de buitenwereld kritisch mee en spreekt ons aan op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Terecht. Hierover moeten we dan ook met elkaar in gesprek zijn en blijven.” 

Volg je passie, houd focus en blijf dichtbij jezelf. Dat is mijn kompas.

Wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Hoe ga je de rol als bestuursvoorzitter invullen?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Zoals ik het nu zie, vind ik dat we vanuit het bestuur moeten proberen dit bedrijf te ‘ont-zorgen’. Deze organisatie doet een groot aantal zaken heel goed. Dat moeten we blijven ondersteunen en stimuleren. Laten we kijken of dat wat goed gaat, nog beter kan. De vraag is natuurlijk: hoe gaan we dat doen? Ik zie het nu eerst als mijn taak om deze organisatie goed te leren kennen, persoonlijk kennis te maken met mensen, en te luisteren. Ik ben nog maar kort bezig en de komende maanden wil ik vooral partners en medewerkers ontmoeten. In een later stadium lijkt het me belangrijk om in overleg met partners ook klanten te bezoeken. Zo krijg ik een goed beeld van de interne Baker Tilly Berk wereld én de externe omgeving. 

Leiderschap kent verschillende stijlen. Wat voor soort leider wil je zijn?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Ik wil een dienend leider zijn. In deze organisatie doen de partners en medewerkers het werk, dus ik moet zorgen dat iedereen daarmee onbelemmerd bezig kan zijn. Waar nodig wil ik helpen om hindernissen weg te nemen. Maar ik proef ook de behoefte om meer samen te werken. Niet als doel op zich, maar juist om daar als organisatie krachtiger in te worden. Met elkaar werken om elkaars sterke punten te benutten. Daar wil ik graag aan bijdragen. Maar goed, first-things-first. De eerste stap is nu om goed te inventariseren wat de ideeën en wensen zijn bij partners en medewerkers. Dit bedrijf bestaat al meer dan honderd jaar, het zou pretentieus zijn om nu te vertellen hoe men hier z’n professie moet uitoefenen. Bovendien zie ik hier zaken die mij buitengewoon plezierig verrassen. Het enthousiasme in deze organisatie is groot. Het gaat gewoon goed. En daar mogen wij met z’n allen trots op zijn.”

Men hoort wel eens dat accountants en belastingadviseurs de neiging hebben om intern gericht te zijn. Ligt daar nog een aandachtspunt?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Dat zou kunnen. Ik herken dat in ieder geval uit mijn eerdere functies. Baker Tilly Berk is een prachtige organisatie. We mogen dat uitdragen. Ik denk dat het belangrijk is om naar buiten toe open en transparant te zijn. Dat heb ik bij de Auditdienst Rijk gestimuleerd en dat zal ik bij Baker Tilly Berk ook doen als dat nodig is. Durf te vertellen wat goed gaat. En durf ook toe te geven als er zaken niet goed zijn gegaan en focus je vervolgens op de wijze waarop je dit gaat oplossen (en in de toekomst kunt voorkomen).”

Je hebt een lange staat van dienst bij de overheid, bij Justitie, bij de Rekenkamer en bij de Auditdienst Rijk. Wat maakte het werk bij het Rijk voor jou aantrekkelijk en wat neem je daarvan mee in deze nieuwe opdracht?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Wat bijzonder is aan het werk bij het Rijk is dat je iedere dag werkt aan de publieke zaak. Dat brengt met zich mee dat je voortdurend bezig bent in een krachtenveld van politiek-bestuurlijke opinies ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Je leert om rekening te houden met zeer uiteenlopende gezichtspunten om van daaruit tot juiste besluiten te komen en de nodige stappen voorwaarts te zetten. Dus als je vraagt wat neem je mee, dan is dat vooral politiek-bestuurlijke sensitiviteit; de ervaring en rust om verschillende belangen mee te nemen in breed gedragen besluiten. Dat komt goed van pas als je kijkt naar de partner-structuur van Baker Tilly Berk en de maatschappelijke en politieke dynamiek waarin deze sector zich bevindt.” 

Je hebt veel gedaan. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Aanvankelijk zag ik voor mijzelf een loopbaan als fysiotherapeut, maar toen ik met de opleiding bezig was en stage liep, ontstond het gevoel dat ik toch iets anders moest gaan doen. Ik heb toen bij één van de big four-kantoren de accountancy-opleiding gedaan en heb daar een flinke tijd gewerkt. Vervolgens ben ik zoals gezegd in diverse functies bij de overheid actief geweest. Ik heb nooit echt een plan gehad. Ik heb altijd gedaan wat mijn hart me ingeeft, en waarvan ik dacht dat is interessant om te doen. Ik heb in de tussentijd vier kinderen gekregen en heb gemerkt hoe belangrijk het is om een goede de balans te hebben tussen werk en privé. Anders is het niet mogelijk om de dingen die ik doe ook werkelijk goed te doen. Het is ook belangrijk dat je houdt van je werk. Als ik moet kiezen tussen het hoofd en het hart dan neem ik veel privé-beslissingen echt met het hart.”

Je bent in je vrije tijd bestuurlijk actief in de sportwereld, heb jezelf een sportachtergrond?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Ik heb in het eerste van Hellas gehandbald en ben ook nog steeds bestuurlijk actief bij die vereniging. En (heel) lang geleden heb ik vier jaar in het Nationale jeugdteam gespeeld. Veel van wat ik ooit geleerd heb als sporter kan ik bestuurlijk goed gebruiken. Hoe zorg je dat mensen optimaal presteren? Hoe zorg je dat een team een team wordt? Hoe ga je met tegenslagen en teleurstellingen om? Hoe sporters dat doen, daar kunnen bestuurders veel van leren. Als je een wedstrijd verliest dan moet je er de volgende wedstrijd toch weer voor de volle honderd procent staan. Tegelijkertijd moet je in een team op elkaar kunnen vertrouwen. Alleen dan kom je tot optimale prestaties. Je moet dus ook accepteren dat niet iedereen alles kan. Dat inspireert mij ook in mijn werk.”

Waarom heb je ervoor gekozen om de overstap te maken van publiek naar privaat, van de Auditdienst Rijk naar deze organisatie?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Ik houd van het audit-vak. Het leek me interessant om de bestuurlijke kracht die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld voor deze organisatie in te zetten. De kans kwam voorbij en ik heb volmondig ja gezegd. Natuurlijk is er een verschil tussen het Rijk en dit bedrijf. Hier heb je de druk om opdrachten te werven en dat was bij het Rijk niet zo. Ik had een vaste orderportefeuille van ruim 65 miljoen. Maar uiteindelijk is de kern vergelijkbaar: je moet laten zien dat je een partner bent waarop opdrachtgevers kunnen bouwen en waar men met een gerust hart opdrachten kan neerleggen. Opdrachtgevers zijn gebaat bij zo’n ‘kritische en kundige vriend’.”

Hoe vind je dat de accountancy-sector er voor staat op dit moment?
Anneke van Zanen-Nieberg: “Mijn grootste zorg is de negatieve publiciteit over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat doet afbreuk aan de grote inspanning die alle medewerkers in de sector dagelijks leveren. Want laten we wel wezen: er zijn de afgelopen tijd stappen gezet om op het punt van kwaliteit allerlei verbeteringen door te voeren. Daar wordt sector breed en binnen Baker Tilly Berk enorm veel tijd en energie in gestoken. Iedereen werkt daar keihard aan. Maar het lukt sector breed nog niet goed om dat naar buiten toe duidelijk te maken. Daar moeten we met elkaar aan werken. Zeg dus niet alleen wat je ziet, maar zeg ook wat je doet en hoe je daarmee bezig bent."

"Voor wat betreft Baker Tilly Berk zal ik als bestuursvoorzitter uitdragen dat we een betrouwbare organisatie zijn en dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Dat betekent tegelijkertijd dat we intern op dat punt niet tekort mogen schieten. Ik weet dat we daarin nog stappen moeten zetten. Maar als we dat met elkaar doen en elkaar daarin positief steunen en stimuleren, dan maken we die stappen ook.”