Koninklijke Bibliotheek

Baker Tilly Corporate Finance heeft de due diligence uitgevoerd voor Koninklijke Bibliotheek in het kader van de samenwerking met Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Door de bibliotheekwet welke vanaf 2015 van kracht zal zijn ondergaat de sector waarin de Koninklijke Bibliotheek zich begeeft grote veranderingen. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is intensief samengewerkt met de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan diverse integratietrajecten.