NEVOA

Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs

NEVOA is een beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs. Zij spant zich voor haar leden in op het gebied van opleidingen en vaktechniek, en biedt een platform voor haar leden voor het delen van kennis en ervaring.

De vereniging heeft het doel de uitoefening van het beroep van onafhankelijk bedrijfsjuridisch adviseur te bevorderen. Daarnaast zorgt zij voor een professionele inbedding van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur in het juridische speelveld door het organiseren van tuchtrecht en gedragsregels.

Bedrijfsjuridisch adviseurs zijn juristen die zich vooral richten op juridisch advies aan bedrijven, veelal het MKB. De NEVOA adviseur is hiervoor de aangewezen partij, omdat deze gewend is om op een breed terrein juridisch te adviseren, waarbij als insteek geldt dat procedures zoveel mogelijk moeten worden voorkomen door zaken goed juridisch vast te leggen (preventieve advisering) en geschillen waar mogelijk te schikken. www.nevoa.nl

Bij de NEVOA is een aantal medewerkers van Baker Tilly aangesloten.