NIRPA

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is opgericht per 26 augustus 2004 en is voortgekomen uit de maatschappelijke behoefte aan (h)erkenning van het vakgebied Payroll Accounting.

De voorwaarde voor continuering van de inschrijving in de registers RPP en RSa is – naast het voldoen van de jaarlijkse inschrijvingskosten – het jaarlijks aantonen van het voldoen aan de eis van permanente educatie. Het bijblijven in en het bijhouden van het vakgebied dient een van de kwaliteitsgaranties tegenover afnemers van de diensten te zijn die door de inschrijving in het register wordt gewaarborgd. www.nirpa.nl

Bij het NIRPA is een aantal medewerkers van Baker Tilly aangesloten.