NOREA

Beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland

De Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.

NOREA beheert het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE = 'register EDP-auditor'). Het geeft aan opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de beroepsorganisatie worden gesteld.

De orde bevordert door middel van opleidingen en het uitbrengen van richtlijnen de kwaliteit van de beroepsuitoefening van gekwalificeerde IT-Auditors. www.norea.nl

Bij de NOREA is een aantal medewerkers van Baker Tilly aangesloten.