VRC

Vereniging van Registercontrollers

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt afgestudeerden van de diverse post master opleidingen tot Registercontroller (RC).

De VRC werkt met de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) actief samen in NBA-VRC.

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen. En alles doen wat de ontwikkeling van het beroep controller bevordert. De VRC stimuleert kennisoverdracht, zowel ten dienste van de aangesloten leden, als van de toeleverende opleidingen. Onder andere door het onderhouden van contacten met erkende opleidingen en het uitwisselen van informatie over theorie en praktijk. En door het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen. www.vrc.nl

Bij de VRC is een aantal medewerkers van Baker Tilly aangesloten. Prof. dr. Kid Schwarz is tevens plv. voorzitter van het tuchtcollege van de VRC.