VRI

Nederlandse Vereniging van Registerinformatici

De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel de informatici te verzamelen in een Register, die bereid waren zich te onderwerpen aan een Gedragscode.

De Gedragscode zoals die door de VRI is opgesteld, stelt eisen aan de professionaliteit van informatici en aan het kwalitatief verantwoord en maatschappelijk betrokken uitoefenen van informatica-beroepen. In de loop van de jaren is ook Permanente Educatie tot de plichten van de leden gaan behoren.

De VRI is het platform van ervaren informatici, die staan voor de kwaliteit. www.vri.nl

Bij de VRI is een aantal medewerkers van Baker Tilly aangesloten.