Bestuur

Over ons - bestuur.jpg

Het bestuur van Baker Tilly draagt zorg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur waarin het publiek belang van de accountantsfunctie voorop staat. Het bestuur bestaat uit twee leden en een externe voorzitter. Sinds 1 januari 2009 bestaat het bestuur uit twee accountants en één fiscalist. Het bestuur wordt steeds benoemd voor een periode van drie jaar.

Anneke van Zanen-Nieberg RA

  • Bestuursvoorzitter Baker Tilly N.V.
  • Voorzitter CTO Metropool
  • Bestuurslid Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020
  • Lid Sportadviesraad Den Haag

Anneke van Zanen-Nieberg is met ingang van 1 maart 2018 de bestuursvoorzitter van Baker Tilly. Hiervoor was zij onder andere directeur bij de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend Secretaris Generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en leidde zij tot 1 december 2017 de Audit Dienst Rijk. 

Marcel Huisman RA

  • Bestuurslid
  • Partner Baker Tilly N.V.

Marcel Huisman is sinds 2006, als partner registeraccountant op de vestiging Nijmegen, verbonden aan Baker Tilly. Daarnaast was hij van 1 juli 2017 tot 1 maart 2018 bestuursvoorzitter.

mr. Rob Loves

  • Bestuurslid
  • Partner Baker Tilly N.V.   

Rob Loves is sinds 1992 als fiscaal partner op de vestiging Almelo verbonden aan Baker Tilly en maakte jarenlang onderdeel uit van de Raad van Commissarissen. Rob Loves is sinds 1 januari 2014 bestuurslid van Baker Tilly.

Meer weten? Ik help u graag!

Wilt u meer weten over ons? Wilt u weten hoe ik u kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.