Gedragslijnen

Over ons - Kwaliteit - Gedragslijnen.jpg

Hieronder kunt u gedragslijnen van Baker Tilly downloaden. We maken hierbij een onderscheid tussen de klachtenprocedure, klokkenluidersregeling en onze gedragscode.

Gedragscode

Wij hebben een reputatie hoog te houden op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Maar ook op het gebied van goed werkgeverschap en in onze dienstverlening aan onze klanten. Om hieraan op alle niveaus in de organisatie inhoud te kunnen geven, geldt een gedragscode waar alle partners en medewerkers zich aan moeten houden.

Klachtenprocedure

Baker Tilly vindt het erg belangrijk dat klanten aangeven wanneer zij niet tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij kunnen dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken en onze dienstverlening waar mogelijk verbeteren. Daarom heeft Baker Tilly een klachtenprocedure opgesteld.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling bevat afspraken over de wijze waarop medewerkers van Baker Tilly een serieuze aanwijzing van een misstand intern aan de orde kunnen stellen.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.