Transparantie- en jaarverslag

Over ons - Kwaliteit - Transparantieverslag.jpg

Kwaliteit is het fundament van onze organisatie. Daarom geven wij u in het Transparantieverslag inzicht in de manier waarop wij onze kwaliteit beheersen. U leest in dit verslag ook meer over onze organisatiestructuur en het netwerk waarvan wij deel uitmaken (zowel nationaal als internationaal). Onze financiële prestaties vindt u in het jaarverslag.

Transparantieverslag 2018

Uit het voorwoord van het Transparantieverslag
De snelheid van de hervormingen van de accountancysector moet omhoog, benadrukte minister
Hoekstra bij de Accountantsdag van de NBA in november 2018. Aan de hand van 53 verbetervoorstellen
van de NBA werkt de sector sinds 2014 aan het fundamenteel veranderen van de kwaliteit van de
wettelijke controles. Inmiddels is duidelijk dat er meer moet gebeuren en dit vereist volgens de minister
meer zelfsturing óf meer regelgeving. Met het ‘Now, for tomorrow 2019’-transformatieprogramma zet
Baker Tilly nadrukkelijk in op het eerste. De ingezette route is gericht op ‘verandering in verbinding’.
Ofwel: change samen benaderen als constante kans om te verbeteren.

De transparantieverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag

U kunt het jaarverslag 2018 van Baker Tilly hieronder downloaden.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.