Onze dienstverlening

Stadsbeeld beweging zon.jpg

Onze dienstverlening sluit aan op de behoefte van onze klanten, van onszelf en van de maatschappij. In combinatie met onze merkwaarden bieden wij oplossingen voor de vragen die ondernemers bezighouden. Onze oplossingen voldoen altijd aan zeven criteria.

 • Gefundeerd
  onze dienstverlening en onze adviezen zijn fact based, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving en onderbouwd met data. De oplossingen zijn ook relatief, we geven inzicht in vergelijking met de markt.
 • Verbindend
  Wij stellen ons netwerk en de brede ervaring binnen onze organisatie ter beschikking. Dit gebeurt vanuit een persoonlijke benadering.
 • Snel
  Baker Tilly is een toegankelijke organisatie met korte lijnen en een hoge partnerbetrokkenheid. Daardoor gaat er geen tijd verloren bij het geven van oplossingen en adviezen.
 • Breed
  Wij ondersteunen ondernemers met een breed palet aan parameters. We benaderen vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken met de brede kennis die vanuit de verschillende disciplines in onze organisatie aanwezig is. 
 • Praktisch
  Ieder advies is direct toepasbaar en helpt bij het maken van keuzes.
 • Rendabel
  Wij geven de ondernemer inzicht in risico's en resultaten.
 • Toekomstproof
  Wij kijken vooruit door trends inzichtelijk te maken en hierop te anticiperen.