Onze strategische doelstellingen

Trap met geel en groen.jpg

Vanuit zes strategische doelstellingen geven wij richting aan het realiseren van onze belofte: Onze mensen helpen onze klanten, elkaar en de maatschappij op koers naar morgen.

 • Professionaliteit
  Kwaliteit staat voorop, passend binnen de maatschappelijke functie en dienstverlening die wordt geleverd. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven garanderen, doorloopt onze organisatie een continu verbeterproces waarbij excellente inrichting en werking van de ondersteunende systemen, processen en diensten randvoorwaardelijk zijn. Dit leidt ook tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van onze partners en medewerkers.
 • Talenten werven, behouden en ontwikkelen
  Onze mensen bepalen onze identiteit. Onze mensen bepalen het succes van de organisatie. Wij investeren in talentontwikkeling en in goed werkgeverschap. Onze mensen staan immers aan de basis van het realiseren van onze missie en visie.
 • Een sterk merk
  Weten wat wel bij ons past en wat niet bij ons past. Dat is belangrijk voor zowel onze klanten, de maatschappij en onze mensen. Met de merkwaarden weten onze mensen precies wat wel past bij het merk Baker Tilly. Hierin komt ook onze cultuur tot uitdrukking. 
 • Commerciële slagkracht
  Duurzame relaties ontstaan via onze mensen en ons merk. Daarom verbeteren wij onze vaardigheden en onze organisatie om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de kansen en de vragen van de markt. Commerciële slagkracht is van belang om te kunnen groeien en voldoende kritische massa te hebben en houden om kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.
 • Innovatie en wendbare organisatie
  Onze slagkracht vergroten om in te kunnen (blijven) spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij, bij onze klanten en in onze sector. Dit vraagt om een wendbare en lerende organisatie, waar disciplines samenwerken, kennis wordt gedeeld en van waaruit klanten breed worden bediend. Adoptie en inzet van nieuwe technologieën in onze dienstverlening is daarbij cruciaal.
 • Financieel gezond
  Om een duurzaam gezonde organisatie te blijven, is het behalen van voldoende rendement randvoorwaardelijk.