Sectoren

Onze mensen komen dagelijks over de vloer bij ondernemers in diverse sectoren.

Sectoren.jpg
Familiebedrijven.jpg

Familiebedrijven

Een familiebedrijf is een bijzonder bedrijfstype. Grote betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers en leiding is kenmerkend voor het familiebedrijf. Net als de korte lijnen en een focus op de lange termijn. Familiebedrijven lijken daardoor beter bestand tegen slechtere economische omstandigheden. Ze vormen dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het belangrijkste verschil met andere bedrijven is dat de familie besluit over bestuur, eigendom en medezeggenschap. Deze familiedynamiek binnen uw familiebedrijf vraagt om speciale aandacht.

Lees meer
Zorg 2

Zorg

De veranderingen in de zorg moeten bijdragen aan een betere en betaalbare zorg dichter bij de ‘zorgconsument’. Voor u als zorgaanbieder leidt het tot een sterk veranderd speelveld. Uw positie als zorginstelling verandert. Hoe kunt u de continuïteit van uw zorginstelling borgen met behoud van kwaliteit? Wij helpen u bij het maken van de juiste, gefundeerde keuzes, zodat u slim en verantwoord kunt ondernemen. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Advocatuur en notariaat.jpg

Advocatuur en notariaat

De samenleving is in beweging en de juridisering neemt toe. Dit biedt enerzijds kansen voor uw advocatenkantoor of notariskantoor, maar stelt anderzijds ook nieuwe, hogere eisen. Behalve uw vakkennis zijn ondernemerschap, organisatietalent en managementvaardigheden noodzakelijk geworden. Want het succes van uw advocatenkantoor of notariskantoor hangt meer en meer af van strategische keuzes. Keuzes waarover wij u kunnen adviseren.

Lees meer
Afvalzinzameling en beheer openbare ruimte.jpg

Afvalinzameling en beheer openbare ruimte

Als bestuurder of toezichthouder van een organisatie die actief is op het gebied van afvalinzameling (en beheer openbare ruimte), staat u voor grote uitdagingen: enerzijds de stevige ambitie van VANG 2020 om 75% van het afval te scheiden en de hoeveelheid restafval per inwoner meer dan te halveren. Anderzijds hogere lasten als gevolg van het vervallen van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting. Hoe zorgt u dat u grip houdt op de impact van deze uitdagingen en de noodzakelijke transities die daarvan het gevolg zijn? Zeker bij een wijziging in de afrekeningssystematiek en/of het continueren van belaste activiteiten worden niet te onderschatten aanvullende eisen gesteld aan de interne controle binnen uw organisatie.

Lees meer
Overheid.jpg

Overheid

Als overheidsinstelling staat u ten dienste van de stad, de gemeenschap met haar inwoners, instellingen en bedrijven. Die verantwoordelijkheid maakt dat u publiek geld zo toekomstbestendig en effectief mogelijk wenst te besteden, om zoveel mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. Wij helpen u daar graag bij. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen wij u bij het werken aan uw opgaven en bij het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Met passie en toewijding, want wij hebben hart voor de overheid.

Lees meer
Woningcorporaties

Woningcorporaties

Lees meer