Familiebedrijven

Een familiebedrijf is een bijzonder bedrijfstype. Grote betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers en leiding is kenmerkend voor het familiebedrijf. Net als de korte lijnen en een focus op de lange termijn. Familiebedrijven lijken daardoor beter bestand tegen slechtere economische omstandigheden. Ze vormen dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het belangrijkste verschil met andere bedrijven is dat de familie besluit over bestuur, eigendom en medezeggenschap. Deze familiedynamiek binnen uw familiebedrijf vraagt om speciale aandacht.

Familiebedrijven.jpg
Ontdek meer over Familiebedrijven

Binnen uw familiebedrijf heeft u te maken met het samenspel van drie systemen: familie, bedrijf en eigendom. Als familiebedrijf ondernemer weet u als geen ander hoe uw familieleden betrokken zijn bij het bedrijf. Zeker als familiebedrijven al langere tijd bestaan, breidt het aantal betrokken familieleden vaak snel uit. Van broers en zussen tot neven en nichten die in het bedrijf werken en/of aandeelhouder zijn. De belangen en rollen van al deze betrokken familieleden kunnen sterk uiteenlopen.

Continuïteit familiebedrijf

Onze familiebedrijfsspecialisten zijn bekend met de dynamiek binnen familiebedrijven en zetten deze kennis in om u te begeleiden in het maken van de voor u juiste keuzes. Net als u willen wij ons focussen op de lange termijn en dat is het beste mogelijk met een goede en stevige basis. Naast het ontlasten van de financiële zaken binnen uw bedrijf zijn er dan ook twee belangrijke onderwerpen die specifieke aandacht verdienen binnen uw familiebedrijf:

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van Baker Tilly en Nyenrode Business Universiteit blijkt dat de meeste ondernemers opzien tegen het afstaan van de leiding van het bedrijf. Toch is dat moment onvermijdelijk. Ooit komt er een moment dat het tijd wordt om het roer over te dragen. Opvolging binnen het familiebedrijf is echter een complex proces waar een goede voorbereiding aan vooraf gaat. Een goed voorbereide opvolging duurt gemiddeld zeven jaar. Wij adviseren u dan ook om hier tijdig aandacht aan te besteden. Op diverse momenten in het opvolgingsproces staan wij, als onafhankelijk adviseur, u en uw familie bij. Zo vergroot u de kans op een succesvolle bedrijfsopvolging voor alle betrokken partijen.

Rollen binnen familiebedrijf

Om te zorgen dat de rollen van de familie binnen het bedrijf duidelijk zijn, is het van belang om met alle betrokkenen afspraken te maken. Door deze afspraken vast te leggen wordt duidelijk welke consequenties deze afspraken hebben voor het bedrijf én de familie. Zeker door te anticiperen op mogelijke scenario’s en risico. Wij maken daarvoor gebruik van een door onszelf ontwikkelde Handvest voor families met een bedrijf.

Handvest familiebedrijven

Het handvest voor families met een bedrijf berust op de normen en waarden van het gezin en de familie. Die normen en waarden leiden zo tot uitgangspunten en gedragsregels die op hoofdlijnen en in detail de handelswijze van familieleden onderling en ten opzicht van het familiebedrijf bepalen. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met zakelijke argumenten, maar ook met de relationele en emotionele beweegredenen.

Draagvlak binnen familie

Om te komen tot een Handvest voor families met een bedrijf organiseren we een aantal familiebijeenkomsten. Daar moeten zoveel mogelijk leden van de familie bij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er bijvoorbeeld besproken waarom er een handvest moet komen. Welk doel heeft u als familie voor ogen? Welke ideeën bestaan er binnen de familie over de toekomst van de onderneming? Ook komt aan bod welke spelregels er gelden voor familieleden die actief zijn in het bedrijf. En welke rol er is weggelegd voor partners van familieleden en niet-familieleden. Daarnaast is het belangrijk om met de familie de visie over opvolging, toezicht en communicatie binnen de familie te delen.

Hulpmiddel voor familiebedrijven

De onderwerpen die in het handvest voor familiebedrijven aan bod komen, zijn zaken die de continuïteit van de onderneming en de harmonie binnen de familie kunnen bedreigen. Door deze onderwerpen bespreekbaar te maken, kun je met de familie toewerken naar duidelijke afspraken. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in het handvest. Periodiek kijken wij met u of bestaande afspraken nog passen bij de situatie binnen het familiebedrijf op dat moment.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is noodzaak dat uw adviseur snapt met welke dilemma’s u te maken heeft. Ondernemingsplanning, investeringsbeslissingen, fiscale vraagstukken en ook ‘troonopvolging’ vragen binnen uw familiebedrijf om een andere benadering dan bij gewone bedrijven. Wij bekijken uw bedrijf dan ook niet graag vanuit ons kantoor. We komen liever bij u langs om het samenspel tussen uw familie en het bedrijf goed te leren begrijpen. Zo kunnen we niet alleen het technische plaatje geven, maar het ook van de sociaal-emotionele kant bekijken.

Oudste familiebedrijven van Nederland

De focus op de lange termijn blijkt uit het lange historie van familiebedrijven in Nederland. Baker Tilly en Nyenrode Business Universiteit deden de afgelopen jaren onderzoek en dat leidde tot een overzicht met elf oudste familiebedrijven. Ondanks dat je met een gemiddelde ‘leeftijd’ van 350 jaar niet zou verwachten dat het overzicht erg dynamisch is, zijn er regelmatig wijzigingen. Bijvoorbeeld omdat een nieuw oud familiebedrijf zich meldt of een familiebedrijf wordt verkocht aan derden.

Overzicht van oudste familiebedrijven
Sinds Familiebedrijf Plaats
1652 KnaapenGroep Son
1662 Van Eeghen Groep Amsterdam
1662 Hotel Wesseling Dwingeloo
1667 MHB Herveld
1674 Aalberts Bouw Loosdrecht
1680 Bavaria Lieshout
1688 Silvera International Almere
1691 Nolet Distillery Schiedam
1695 Koninklijke De Kuyper Schiedam
1698 Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond  Stavenisse
1700 Vergeest Metaalbewerking Druten

Bron: Baker Tilly/Nyenrode Business Universiteit 2015

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over familiebedrijven? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.