Basis op orde

Overheid - Ruimte en vastgoed - Basis op orde.jpg

Met het thema ‘Basis op orde’ focussen wij ons op de inrichting en werking van uw grond- en vastgoedfunctie. Het landschap in gebiedsontwikkeling is sinds het begin van de crisis sterk in verandering. Ook in de huidige tijd van economisch herstel zien we dat de panelen blijven schuiven. De risicobereidheid is beperkt en we denken anders over de gemeentelijke rol in het spel. Niet zo raar dat de gemeentelijke ‘productiestraat’ van bouwrijpe grond zich mee moet ontwikkelen. We brengen in beeld waar het knelt (of zal gaan knellen), wat het vergezicht is en helpen om de volgende stap in de juiste richting te zetten. Als onderdeel van een accountantsorganisatie met meer dan 100 jaar ervaring weten we wat het is om in control te zijn.

De staat van uw grond- of vastgoedbedrijf

Wij hebben tools ontwikkeld, waarmee wij in een korte doorlooptijd een beeld kunnen schetsen waar u staat; qua inhoud én bedrijfsvoering. Daarbij leggen wij niet alleen de risico’s bloot, maar geven u vooral concreet advies voor versterking van uw grond- of vastgoedbedrijf. Drie voorbeelden van onze tools:

  • De quickscan grondbedrijf of vastgoedbedrijf geeft een breed inzicht in uw bedrijfsvoering en ondersteunende processen.
  • Met de Risicoscan projecten en posities analyseren wij uw projecten op de mogelijke gevolgen voor uw begroting
  • Audit readiness analyseert in hoeverre uw activiteit compliant is met de geldende wet- en regelgeving

De toekomstbestendige organisatie

Het huidige tijdsgewricht vraagt niet alleen om aanvullende kennis, maar ook om ander gedrag. Wij brengen in beeld welke kennis en kunde vereist is binnen de gemeente, maar ook welk gedrag en houding van de mensen gewenst of noodzakelijk is. Wij analyseren of deze mensen ook beschikbaar zijn, of ze op de juiste plek zitten, de juiste dingen doen, zich comfortabel voelen. Tevens geven we aan waar vaardigheden of expertise nog versterkt kunnen worden, of waar risico’s zitten in de procedures of werkwijzen.

Effectieve rapportage(cyclus)

Wij maken samen met uw organisatie een gelaagd Meerjarenprogramma Grondexploitaties (of Vastgoed), geschikt voor de diverse doelgroepen (bestuur, management, projectteams, accountant). Het MPG of MPV geeft inzicht in inhoudelijke en financiële kaders van de afzonderlijke projecten/panden en van de portefeuille als geheel. Bovendien kan de link worden gelegd naar de maatschappelijke rendementen van de gebiedsontwikkelingen, zodat de koppeling wordt gemaakt tussen geld, inhoud en beleidsdoelstellingen.

Fiscaliteit in gebiedsontwikkeling

BTW en vennootschapsbelasting zijn belangrijke thema’s bij gebiedsontwikkeling, die nog wel eens worden onderschat. De gemeente kan flinke risico’s lopen als hier onvoldoende op wordt geacteerd. De wereld van planeconomie blijkt in de praktijk echter een hele andere dan de wereld van fiscaliteit. De verbinding is niet altijd eenvoudig te maken en vraagt om specialistische kennis. Wij slaan deze brug voor u en vergroten het begrip bij uw medewerkers. Zo spotten we samen risico’s voordat ze realiteit worden.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date