Sturen op impact

Overheid - Ruimte en vastgoed - Sturen op impact.jpg

Er moet nog steeds flink worden gebouwd, getransformeerd en gesloopt in Nederland, al kan die opgave per regio sterk verschillen. Duidelijk is wel dat de bouwopgave zich steeds meer verplaatst naar het bestaande stedelijke gebied. Dat maakt het een stuk ingewikkelder. Bouwen binnen stedelijk weefsel betekent namelijk vaak meer randvoorwaarden en meer belangen om rekening mee te houden. Een traditionele gemeentelijke grondexploitatie is dan niet meer als vanzelfsprekend sluitend te krijgen. Er is behoefte aan een breder bestuurlijk afwegingskader, dat de outcome van een gebiedsontwikkeling relateert aan de impact op de stad.

Van output naar impact

Wij zorgen er voor dat u binnen de organisatie, maar ook bestuurlijk, een breder gesprek voert bij investeringsbeslissingen. Daarbij worden financiële consequenties en risico’s voor de begroting betrokken, maar ook kijken we naar wat het oplevert voor de stad en voor de door u geformuleerde stedelijke doelen (die niet altijd in geld zijn uit te drukken).

Wij helpen u met:

  • de stedelijke doelen en ambities transparant te maken
  • deze te vertalen in (maatschappelijke) indicatoren
  • gebiedsontwikkelingen te scoren op deze indicatoren
  • de besluitvorming breed en integraal voor te bereiden (financiële gevolgen en maatschappelijk rendement)
  • uw rapportagecyclus op deze inzichten aan te passen en bestuurlijk relevanter te maken
  • uw organisatie, college en raad mee te nemen in deze transitie

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date