Waardecreatie

Overheid - Ruimte en vastgoed - Waardecreatie.jpeg

‘Waardecreatie in gebiedsontwikkeling’ steunt op een aantal belangrijke uitgangspunten. Dit vraagt om aanvullende expertise en een bredere kijk op het rendementsbegrip. Wij begeleiden deze beweging op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij ontwerpen wij met u toepasbare oplossingen, die het verschil maken.

  1. Grond is schaars. Met ontwikkeling van grond moet zoveel mogelijk waarde (=impact) worden gecreëerd voor de stad. De impact op de stad staat centraal
  2. Geld is schaars. Private partijen moeten worden verleid om bij te dragen aan de investeringen in de stad. Publieke middelen als co-investering en trigger-money. De stad maken we samen.
  3. Een gebiedsontwikkeling heeft financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting, die verder gaan dan alleen de grondexploitatie. Dit moet naar oordeel van het bestuur in balans zijn met de impact op de stad. Waar voor je geld. 

Waardecreatie met grondbeleid

De markt trekt in grote delen van Nederland weer aan en is in sommige delen zelfs overspannen. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, zorgen voor voldoende en geschikte woningen en de betaalbaarheid van de stad. Welke keuzes kun je als gemeente maken om ambities te realiseren en welke rol kiest u daar in? Wij helpen gemeenten met het maken van een nieuwe generatie grondbeleid, dat kijkt naar de maximale waardecreatie voor de stad. Een grondbeleid waarin zowel maatschappelijke als financiële rendementen in samenhang worden beoordeeld. Een grondbeleid dat voorop stelt wat je als stad wilt bereiken en hoe ruimtelijke ordening daaraan het meest effectief kan bijdragen. Een grondbeleid dat de gemeente positioneert als partner, niet als monopolist. Want de stad maken we samen.

Waardecreatie met ontwikkelingsstrategie

Hoe krijg je als gemeente nu een specifieke ontwikkeling op de beste manier van de grond? Zelf risicodragend ontwikkelen? Afwachten of de markt met initiatieven komt? Samenwerken met marktpartijen? Of zijn er nog andere mogelijkheden? Wij helpen u om de beste keuze te maken en die om te zetten in een concrete ontwikkelingsstrategie. Onze kennis van de andere kant van de tafel komt daarbij goed van pas.

Waardecreatie met brede business cases

Grondexploitatie heeft meer effecten op de begroting dan via het directe resultaat (saldo en risicoanalyse). Welke financiële effecten heeft de ontwikkeling nog meer op de gemeentelijke begroting  en welke maatschappelijke effecten worden behaald? Hoe kun je met die wetenschap kiezen voor de meest effectieve besteding van publieke middelen? Met een brede business case maken we het totale effect op uw begroting inzichtelijk, zodat alle argumenten bij een investeringsbesluit op tafel liggen.

 

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over waardecreatie? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.