Verantwoording en control

Overheid - Sociaal domein - Verantwoording en control.jpg

De decentralisaties hebben geleid tot een toename van gemiddeld 30% van het begrotingsbedrag van gemeenten. Deze financiële impact is ongekend en heeft in de afgelopen jaren tot een grote complexiteit rondom verantwoording en controle geleid. Dit geldt zowel aan de zijde van de gemeente als van de zorgaanbieder en de Sociale Verzekeringsbank (persoonsgebonden budgetten).

Werkwijze in de keten, aanbestedingsprocedures, contractvormen, verantwoording en controle hebben allemaal impact op de mate van complexiteit voor de ketenpartners. Met onze kennis vanuit gemeenten, transitieautoriteit Jeugd, zorgaanbieders en NBA-commissies zijn wij uitstekend in staat om voor uw situatie de meest optimale administratieve organisatie in te richten, geënt op het minimaliseren van de administratieve lasten voor de ketenpartners.

Audit readiness

Gemeenten ervaren de voorbereiding op de accountantscontrole als een grote last. Vaak worden Interne Controle werkzaamheden en gegevensverzameling ad hoc uitgevoerd door niet gespecialiseerde medewerkers of worden deze werkzaamheden op het laatste moment uitbesteed. Dat zorgt voor stress in de organisatie, onvoorziene kosten en onvoldoende kwaliteit. Dat kan anders. Wij ondersteunen en ontzorgen u in de voorbereiding op de accountantscontrole en zorgen dat alle controles en stukken binnen de deadlines worden opgeleverd. De audit wordt hierdoor effectiever en efficiënter, en leidt tot een kortere doorlooptijd en minder negatieve energie. Daarnaast heeft u vooraf zicht op de kosten.

Smart controls

Gedurende het jaar wenst u zekerheid te hebben over de kwaliteit van interne financiële-, sturings- en verantwoordingsinformatie. Het college moet immers kunnen voldoen aan ‘interne controle’ verplichtingen en op termijn een onderbouwde bestuursverklaring kunnen leveren aan de raad.

Wij helpen u om uw IC-functie daarop in te richten. Met een risicogerichte aanpak beoordelen wij of de meest relevante risico’s effectief worden beheerst door uw organisatie. Waar nodig doen wij praktische aanbevelingen om te komen tot verbeterde interne controle.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over alternatieve financiering? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.