Effectieve communicatie

Zorg - Effectieve communicatie

Effectieve communicatie binnen de zorginstelling is een belangrijke randvoorwaarde om tot hoogwaardige dienstverlening voor uw cliënten te komen. Communicatie ondersteunt de samenwerking in de dagelijkse werkprocessen en moet bijdragen aan het verduidelijken van afspraken. Kortom, communicatie ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering. Het belang van effectieve communicatie neemt verder toe bij (ingrijpende) organisatieveranderingen of organisatievormen als zelforganisatie.

Communicatie: bouwsteen effectieve besturing

Wij helpen u graag de communicatie binnen uw organisatie te verbeteren. Dat begint met het maken van heldere afspraken hoe de communicatie binnen uw organisatie er precies uit moet zien. Hierbij sluiten wij graag aan bij uw besturingsfilosofie. De communicatie- en overlegstructuur is een essentiële bouwsteen die de besturing van de zorgorganisatie ondersteunt. Wij helpen u te bepalen welke informatie er binnen de diverse gremia nodig zijn, welke overleggen daarbij horen en hoe besluitvorming tot stand komt.

Platform voor effectieve communicatie

Als de communicatie- en overlegstructuur in kaart is gebracht, is de volgende stap om communicatiekanalen in kaart te brengen. Een belangrijk in te zetten communicatiekanaal is een intern communicatieplatform. Onze ervaring leert dat veel communicatieplatforms slechts beperkte functionaliteiten bieden om te ondersteunen bij effectieve communicatie. Baker Tilly heeft goede ervaringen met Qollap. Qollap, een product van The Cloud Company, is een intranet én sociaal kennisplatform, waarmee de samenwerking in organisaties wordt gestimuleerd, kan dienen als interactieve sociale leeromgeving en het delen van kennis en expertise binnen uw organisatie wordt gestimuleerd.

Meer weten?

Download de brochure om meer weten te over effectieve communicatie in de zorg én de inzet van een intern communicatieplatform.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-do-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over effectieve communicatie binnen de zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

gertjan-postma.jpg
Gertjan Postma Senior Manager Business Advisory T: 06 52 76 56 44