Kwaliteit van zorg

Zorg - Kwaliteit van zorg.jpg

De beste zorg leveren, aansluitend bij de wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten en hun naasten. Dat is in essentie waar kwaliteit over gaat en wat u als zorgaanbieder dagelijks nastreeft. Dit klinkt eenvoudig, toch is de praktijk weerbarstiger en halen berichten over ondermaatse kwaliteit bij zorgaanbieders nogal eens het nieuws. U weet als geen ander dat dit komt doordat kwaliteit een complexer begrip is dan vaak in eerste instantie wordt aangenomen.

Wij benaderen kwaliteitsvraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief. Wij kijken door de bril van de inspectie én vanuit een bedrijfskundig-, organisatiekundig- en veranderkundig perspectief.

1. De basiskwaliteit op orde

Als zorgaanbieder moet u voldoen aan wetgeving, richtlijnen en normen, ofwel de basiskwaliteit moet op orde zijn.  Heeft u inzichtelijk in hoeverre uw zorginstelling voldoet aan de vigerende kwaliteitsnormen? Wij analyseren samen met uw medewerkers, of desgewenst geheel onafhankelijk in hoeverre deze normen zijn geborgd in uw organisatie. Onze bevindingen rapporteren wij op een overzichtelijke manier. Zo kunt u aan uw cliënten, uw financiers en aan de toezichthouder aantonen dat in uw organisatie de basiskwaliteit op orde is.
Bekijk hier onze werkwijze, specifiek van toepassing op de verpleeghuiszorg: 

2. Samen aan de slag met concrete verbeterpunten

Is de toezichthouder onlangs onverwachts bij u op bezoek geweest? Heeft u een rapport ontvangen waaruit blijkt dat verbetering noodzakelijk is? Of bent u op de goede weg, maar ziet u nog verbeterpunten? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen en implementeren van een concreet verbeterplan. Hierbij besteden wij altijd aandacht aan de organisatorische inbedding van kwaliteit. Zo zorgen wij samen met u dat kwaliteit maximaal wordt geborgd in uw organisatie.

3. Kwaliteitsplan: het begin van kwaliteitswinst

In het kwaliteitsplan staat beschreven wat uw zorgorganisatie wil bereiken op het gebied van kwaliteit. Het kwaliteitsplan is dé start van de PDCA-cyclus, want evalueren en bijstellen is enkel echt goed mogelijk als er vooraf SMART geformuleerde doelstellingen worden opgesteld. Wij helpen u bij het opstellen van een gedegen kwaliteitsplan. Dit doen wij altijd samen met uw medewerkers, want een kwaliteitsplan is pas écht realiseerbaar als dit een gedragen kwaliteitsplan is.

4. Sturen op kwaliteit

Bent u in control op kwaliteit? Dat is een vraag die waarschijnlijk steeds vaker aan u wordt gesteld. Ongeacht op welk niveau u werkzaam bent in uw organisatie, het geeft een goed gevoel als u volmondig ja kan antwoorden op deze vraag. Wij onderzoeken met u hoe u uw stuurinformatie kan optimaliseren. Zo zorgen wij er samen met u voor dat u in control bent én blijft op kwaliteit.

5. De beste zorg in de ogen van uw cliënt

In de huidige tijdgeest verwachten cliënten en hun naasten persoonsgerichte zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften. In toenemende mate kiezen cliënten bewust voor een bepaalde zorgaanbieder. Wat zijn uw Unique Selling Points? Waarin onderscheidt uw zorgorganisatie zich van een ander? Wij helpen u om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorgorganisaties.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de kwaliteit van zorg? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.