Zorginnovatie

Hand met lamp.jpg

Zorginstellingen staan voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden in de nabije toekomst. Dit vraagt om slimme toepassing van innovatieve zorgconcepten en de inzet van moderne technologie.

Complex proces

De ervaring leert dat zorginnovatie complex is en zorgorganisaties in de kern raakt. Het aantal kritische succesfactoren voor een geslaagde realisatie is groot. Denk hierbij niet alleen aan de impact op de processen en de systemen, maar ook zaken als verandermanagement, beheer en financiering. Daarnaast is de geldende wet- en regelgeving divers en onoverzichtelijk. Effectieve zorgvernieuwing vraagt dan ook om een multidisciplinair innovatiemodel.

Wilt u meer weten over de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen bij zorginnovatie en hoe Baker Tilly u  kan bijstaan met een multidisciplinaire aanpak?

Stapsgewijs effectieve zorgvernieuwing realiseren

Innovatietrajecten zijn complex door de hoge mate van diversiteit in dimensies én de grote onderlinge afhankelijkheden. Baker Tilly werkt volgens een innovatiemodel gebaseerd op best practices, (toezicht)kaders én de multidisciplinaire ervaring van onze specialisten. In deze ‘Innovatieroute’ komen zowel interne als externe dimensies stapsgewijs, op het juiste moment en steeds in onderlinge samenhang aan de orde. De ‘Innovatieroute’ geeft gedurende het proces houvast en richting en biedt een veilige route naar effectieve zorgvernieuwing. U kunt de ‘Innovatieroute’ hier vrijblijvend aanvragen.

Zorgvernieuwing met en door mensen

Een veel gemaakte fout bij zorginnovatie is dat de beoogde eindgebruikers, zowel zorgverleners als cliënten/patiënten, onvoldoende betrokken zijn. Het horen en begeleiden van de eindgebruikers is van groot belang om ervoor te zorgen dat het gebruik van de innovatie ook echt opschaalt. Gedrag en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. De innovatie wordt uiteindelijk inhoudelijk vooral door uw eigen zorgprofessionals uitgewerkt en gedragen. Zij kennen de organisatie, systemen en uitdagingen. De kracht van Baker Tilly is dat wij de eindgebruikers gedurende het proces nadrukkelijk betrekken. Daarnaast ondersteunen wij hen gericht met specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om vooruitgang te realiseren.

Informatie-uitwisseling in de zorg

Veel innovatietrajecten bevatten de inzet van nieuwe (ICT)technieken, waarbij informatie-uitwisseling centraal staat. Zowel tussen cliënt en zorgprofessional als tussen zorgprofessionals onderling. Baker Tilly participeert actief in de ontwikkeling van deze standaarden. Wij kunnen u ontzorgen op het gebied van ICT-vernieuwing. Bijvoorbeeld door de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te verkennen en u te helpen een onderbouwde business case te maken voor de totale informatievoorziening, die past binnen uw organisatie. Lees hier verder over onze dienstverlening inzake informatiemanagement in de zorg.

Subsidiemogelijkheden

Vanaf 2020 moeten alle zorgaanbieders burgers toegang bieden om hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien. Om de implementatie van deze informatie-uitwisseling in de zorgsector te versnellen, heeft de overheid zogenaamde VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) programma’s ontwikkeld. Zorgorganisaties die de implementatierichtlijnen van de VIPP programma’s volgen, komen in aanmerking voor subsidies. Wilt u weten hoe deze subsidies werken en of/hoe uw zorgorganisatie hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact gerust vrijblijvend contact met ons op.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over zorginnovatie? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

gertjan-postma.jpg
Gertjan Postma Senior Manager Business Advisory T: 06 52 76 56 44