Thema's

Onze thema's zijn er om u te informeren en te inspireren. Het zijn onderwerpen waar veel organisaties mee te maken hebben. Door het dynamische karakter van deze onderwerpen, laten wij u graag zien wat de laatste ontwikkelingen en inzichten zijn.

Thema's.jpg
Bedrijfsopvolging.jpg

Bedrijfsopvolging

Vroeg of laat krijgt elke ondernemer er mee te maken: bedrijfsopvolging. U kunt zelf een moment kiezen waarop u het bedrijf wilt overdragen. Er kan zich ook een onverwachte situatie voordoen, waardoor u niet langer in de gelegenheid bent om aan het roer te staan. Bedrijfsopvolging is een complex proces, maar hoe moeilijk ook, bedrijfsopvolging moet zakelijk gezien goed afgehandeld worden. Alleen dan kunt u het voortbestaan van uw onderneming waarborgen.

Lees meer
verenigd-koninkrijk - house of parliament - brexit.jpg

Brexit

Elke onderneming met banden met het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt te maken met de Brexit. Heeft u bijvoorbeeld te maken met handelsstromen van of naar het VK? Heeft u werknemers vanuit het VK in Nederland werken of juist Nederlandse werknemers voor uw onderneming in het VK werken? Of heeft uw onderneming wellicht vestigingen in het VK? Dan is het raadzaam u goed voor te bereiden op de Brexit.

Lees meer
Virus

Corona

De overheidsmaatregelen rondom het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor uw onderneming. Hieronder vindt u informatie over de maatregelen waarmee de overheid ondernemend Nederland tegemoet komt. Verder geven wij antwoord op veel gestelde vragen én tips om de continuïteit van uw organisatie te borgen. Wilt u weten wat dit specifiek voor uw organisatie betekent? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van overheidssteun? Bel of mail dan met onze Corona Helpdesk. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 038 425 86 00 of via e-mail: [email protected]

Lees meer
E-commerce 2

E-commerce

Per 1 juli 2021 treden er in de Europese Unie (EU) nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking. Deze regelgeving is van belang voor alle ondernemers die grensoverschrijdend goederen verkopen aan consumenten in de EU. Hierbij is het niet relevant waar u bent gevestigd: in een EU-land of niet-EU-land. De wijzigingen zijn ingrijpend en in sommige situaties zeer complex. Aanpassingen aan uw systemen en processen zijn in veel situaties vereist. Als u goederen verkoopt aan consumenten in de EU, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de btw-gevolgen voor uw onderneming.

Lees meer
Internationaal ondernemen.jpg

Internationaal ondernemen

Uit onderzoek blijken cultuur- en taalverschillen als de grootste uitdaging gezien te worden bij internationaal ondernemen. Op de voet gevolgd door de verschillen in wet- en regelgeving. En wat te denken van het ondernemingsklimaat dat in ieder land anders is. Wij laten u graag zien dat alle bovengenoemde zaken uw internationale ambities niet in de weg hoeven te staan.

Lees meer
Personeel.jpg

Personeel

Personeel in dienst betekent onder andere aandacht voor arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsmobiliteit, talent development en beloning. Zaken die u als werkgever goed geregeld wilt én moet hebben. Dit is echter geen eenvoudige opgave. Een conflict met een werknemer is in de regel niet eenvoudig op te lossen en een zieke werknemer vergt ook vaak veel aandacht.

Lees meer
Governance 2

Governance

Het maatschappelijk belang van governance, toezicht op organisaties, neemt steeds verder toe. De druk op transparantie over beleid, beloning en bedrijfsresultaten is groot. Stakeholders houden u, als commissaris of toezichthouder, steeds vaker mede verantwoordelijk voor de prestaties van een organisatie. Zeker als het gaat om governance van beursgenoteerde bedrijven (OOB) of maatschappelijke organisaties. Daarmee groeit ook uw adviserende rol, gevraagd en ongevraagd, richting bestuurders. Welke rol zwaarder weegt verschilt uiteraard per commissariaat.

Lees meer
Wet- en regelgeving.jpg

Wet- en regelgeving

Voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat klinkt simpel, maar is het vaak niet. Bijvoorbeeld doordat er verschillende haken en ogen aan ogenschijnlijk simpele wetten en regels zitten. In het thema Wet- en Regelgeving zetten wij enkele wetten in de spotlights. Wetten die momenteel in de belangstelling staan en u als ondernemer en werkgever direct raken. Zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens en regelt op Europees niveau de privacy van personen.

Lees meer
The Next Step.jpg

The Next Step

Uw bedrijf is continu in ontwikkeling. Of u nu groei nastreeft en kansen ziet voor innovatie of wanneer u de continuïteit van uw bedrijf wilt borgen, maar hierbij twijfelt over de bestendigheid van uw businessmodel. In welke situatie u zich ook bevindt, één ding is zeker: u wilt uw bedrijf een stap verder brengen. Het is aan u, als ondernemer, om dat te realiseren. Om de juiste keuzes te maken, richting te geven en te bepalen wat uw bedrijf in de volgende fase nodig heeft.

Lees meer