Corona Helpdesk

De overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ongetwijfeld ook gevolgen voor uw onderneming. Hieronder vindt u informatie over de maatregelen waarmee de overheid ondernemend Nederland tegemoet komt. Verder geven wij antwoord op enkele veelgestelde vragen én tips om de continuïteit van uw organisatie te borgen. Wilt u weten wat dit specifiek voor uw organisatie betekent? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van overheidssteun? Bel dan met onze telefonische helpdesk. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar op 038 425 86 00.

Virus
Ontdek meer
Corona Helpdesk - NOW.jpg

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De invloed van het coronavirus op de maatschappij grijpt om zich heen. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen, met eventuele financiële en fiscale gevolgen voor uw organisatie. Daarom biedt de overheid een financiële tegemoetkoming om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De eerder aangekondigde regeling werktijdverkorting (WVT) is ingetrokken en vervangen door deze nieuwe tijdelijke regeling. Zo kunnen meer werkgevers sneller geholpen worden.

Lees meer
Corona Helpdesk - Getroffen ondernemers.jpg

Overheidssteun voor zelfstandig ondernemers en getroffen sectoren

Veel zelfstandig ondernemers en zzp’ers zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Hierdoor heeft het kabinet ingrijpende maatregelen moeten nemen. Er is een economisch noodpakket aangekondigd. U als ondernemer kunt in aanmerking komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Lees meer
Industrie 12

Versoepelde fiscale maatregelen

Het kabinet heeft een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd om ondernemers, die door het coronavirus financiële problemen ondervinden, tegemoet te komen. Zo kan uitstel van betaling van belastingaanslagen worden gevraagd en kunnen voorlopige aanslagen 2020 worden verlaagd. Naast uitgebreide informatie over deze maatregelen, bieden wij antwoorden op veel voorkomende vragen en gaan wij in op enkele andere fiscale aspecten die verband houden met het coronavirus.

Lees meer
Belastingadvies.jpg

Liquiditeitsprognoses en afspraken met uw bank

Wanneer het gewijzigd economisch en financieringsklimaat als gevolg van het coronavirus uw onderneming raakt, zijn er meerdere opties om de continuïteit te waarborgen. Inzicht in uw financiële positie en beheersing van inkomsten en uitgaven is er daar een van. Verder kunt u wellicht gebruikmaken van de BMKB-regeling en de GO-regeling voor tijdelijk (extra) krediet of wilt u afspraken maken met de bank of andere financiers over een lopende financiering.

Lees meer
Corona Helpdesk - Tozo gemeentes.jpg

Tozo voor gemeenten

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lopen veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten mis. Het kabinet wil ook deze groep ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) . Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die u als gemeente uitvoert.

Lees meer