Liquiditeitsprognoses en afspraken met uw bank

Belastingadvies.jpg

Wanneer het gewijzigd economisch en financieringsklimaat als gevolg van het coronavirus uw onderneming raakt, zijn er meerdere opties om de continuïteit te waarborgen. Inzicht in uw financiële positie en beheersing van inkomsten en uitgaven is er daar een van. Verder kunt u wellicht gebruikmaken van de BMKB-regeling en de GO-regeling voor tijdelijk (extra) krediet of wilt u afspraken maken met de bank of andere financiers over een lopende financiering.

Opstellen van een liquiditeitsbegroting aan de hand van scenario’s

Door de liquiditeitsstromen op dagbasis in kaart te brengen en deze voor de komende weken te prognosticeren, kan een eventueel liquiditeitstekort op korte termijn in kaart worden gebracht.

Baker Tilly kan u ondersteunen in het opstellen van een liquiditeitsbegroting op basis van scenario’s. Verwachtingen ten aanzien van de procentuele omzetdaling, de periode waarover deze omzetdaling zich uitstrekt en aansluitend de benodigde periode voor herstel spelen hierin een centrale rol.

Ondersteunen in de aanvraag van tijdelijke financiering en afspraken met de bank

De overheid treft verschillende maatregelen om ondernemingen bij te staan in deze tijd, waaronder uitbreiding van de BMKB-regeling en de GO-regeling. Dit stelt banken in staat om makkelijker en sneller krediet te verstrekken en te verruimen.

Baker Tilly kan u bijstaan in de aanvraag van deze tijdelijke financiering en bij het faciliteren van de aan te leveren stukken richting de bank. Ook ondersteunen wij u graag bij gesprekken met de bank of andere financiers over additionele afspraken ten aanzien van de lopende financiering. Denk hierbij aan het aanpassen van bancaire convenanten en afspraken over aflossing, het realiseren van langere commitments en het creëren en/of uitbreiden van liquiditeitsbuffers.

Advisering omtrent de verkoop van een bedrijfsonderdeel

Indien nu al blijkt dat financieringsregelingen niet de beoogde financiële ruimte en continuïteit gaan bieden en ook belasting- en personeelsregelingen niet voldoende uitkomst bieden, kan besloten worden tot verkoop van een bedrijfsonderdeel. Dit kan helpen om voldoende liquiditeit te verwerven.

Baker Tilly biedt u advisering over en/of begeleiding van een dergelijk verkoopproces.

Wij staan voor u klaar!

De specialisten van Baker Tilly Corporate Finance staan voor u klaar om samen met u ervoor te zorgen dat uw onderneming de komende tijd zo goed mogelijk doorkomt. 

Regio West

Lorijn van Leersum
06 24 23 14 13
l.vanleersum@bakertilly.nl

Regio Zuid

Mark Goderie
06 16 47 14 60
m.goderie@bakertilly.nl

Regio Oost

Willem Jan Bittink
06 52 58 65 63
w.bittink@bakertilly.nl